SF-rådmand tror på bredt forlig

Fadæsen mellem broerne bliver ikke gentaget

AALBORG:- Jeg tror sagtens, at der kan skabes et bredt forlig om budgettet for 2004. Det forslag, der kommer fra magistraten, belaster ikke kommunens budget, men er ganske velafbalanceret. Henrik Thomsen (SF), rådmand for teknisk forvaltning, er fuld af fortrøstning, inden magistraten - det er borgmesteren, de fem rådmænd og Thomas Kastrup-Larsen - på mandag lægger deres forslag til budget frem. - Jeg kunne godt bruge 30 millioner kroner ekstra til asfalt og en million til arbejdet med trafiksikkerhed. På begge punkter lægger vi lavt i forhold til statens anbefalinger og de andre store byer, men samlet ser det meget lysere ud i år end sidste år, mener Henrik Thomsen. Han glæder sig især over de 35-40 millioner kroner, der er sat af til at forskønne havnefronten i løbet af de næste fire år: - Det er rart at se, at det forarbejde, der er lavet til at skabe en spændende havnefront, ser ud til at blive realiseret, lyder det fra rådmanden. Planen vil betyde, at bygningen med Seaport Fun Center skal rives ned. Den skal afløses af en mindre u-formet bygning med gavl mod fjorden, men ellers rummer planen ikke nybyggeri - politikerne har lært af området mellem broerne. Den store knast bliver den gamle terminalbygning. Kommunen ejer grunden, men Jyske Bank ejer huset og lejemålet rækker frem til 2019: - Men det behøver vel ikke blive helt til 2019. Med tiden skal bygningen erstattes af en stor åben plads, siger Henrik Thomsen. De mange millioner rækker til vejanlæggene omkring Nyhavnsgade, Slotspladsen og Strandvejen - men Henrik Thomsen håber, at en række delstrækninger kan blive færdige i tide til åbningen af Musikkens Hus om tre år. Og udgangspunktet er fortsat kun to spor i Nyhavnsgade. Forslaget rummer fire millioner kroner om året i de kommende år til at bedre trafiksikkerheden. Det er en fordobling i forhold til i år - men en halv til en hel million kroner lavere, end staten foreslår. Næste år vil pengene blandt andet gå til at etablere cykelsti langs Kong Chr. Allé - et projekt, der var planlagt for et par år siden. Da blev det udsat på grund af arbejdet med Østre Allé-broen. Også arbejdet med fælles faciliteter for Svenstrup GF og Godthåb IF ved Højvangshallen bliver sat i gang i de kommende år, hvis magistratens forslag bliver vedtaget. I de kommende uger går partierne så i gang med behandle forslaget - og de krav og ønsker, som partierne derudover kommer med. Også SF har krav med i tasken, men det bliver ikke det rene kræven ind: - Vi vil prøve at prioritere blandt vore krav, så kommunen ikke bliver kastet ud i økonomisk rod. Vi skal ikke sætte økonomien over styr, så vi skal ud i besparelser som i fjor, lyder det fra Henrik Thomsen.