Lokalpolitik

SF: Ren science fiction-økonomi

SF: - Ingen ved hvordan ny reform om udligning kommer til at se ud

FREDEIRKSHAVN:SF kan ikke tilslutte sig oplægget til budgetforhandlingerne, som flertallet i økonomiudvalget vedtog forleden. Paul Rode Andersen kalder det ”science fiction-økonomi” at indregne en merindtægt på 12,7 mio. kr. fra år 2007. - Ingen kender resultatet af udligningsreformen. Det er der overhovedet ikke truffet aftale om endnu, siger Paul Rode Andersen, der mener, at vi nu ser konsekvenserne af de store byggerier, Det Musiske Hus, Isstadion og Arena Nord. - Og påstanden om, at kommunens økonomi er sund, modsvares af, at der i 2001, 2002, 2004 og nu igen i 2005-2008 bliver tale om yderligere reduktioner i kerneydelserne. - Kun i 2003, hvor SF var med i forliget, var ikke et nedskæringsår.