SF's nye tryghedspakke

Tryghed i byerne: SF foreslår tre hovedområder, der skal styrkes. Bl.a. skal indsatsen overfor bandemedlemmer og unge i risikozonen styrkes. Indsatsen skal forankres i lokalsamfundet. Der skal fx etableres gadeklubber for børn og unge. Og samarbejdet mellem myndighederne skal styrkes. Tryghed i parforholdet: SF foreslår bl.a., at voldelige partnere skal kunne idømmes elektroniske fodlænker. De skal kunne dømmes til behandling og krisecentrene skal opprioriteres. Tryghed på vejene: SF foreslår bl.a., at bilen kan konfiskeres, når bilisten frakendes kørekortet og at farten i byerne skal sænkes fra 50 km/t til 40 km/t. Tryghed fra forurening: SF foreslår bl.a. regelforenkling og afbureaukratisering på miljøområdet og landbruget skal holdes ansvarlig for forurening til luft og vand på lige fod med industrien. Tryghed i skolerne: DF foreslår bl.a. større fokus på mobning og så skal der være to lærer i dansk og matematik i hver klasse i de første tre skoleår.