Lokalpolitik

SF: Se nu fremad i byrådet

BUDGET 2003: Efter at have overværet førstebehandlingen af budget 2003 på byrådsmødet onsdag 18. september, vil vi opfordre politikerne til at bruge tiden konstruktivt på at finde en løsning for fremtiden, frem for at blive hængende i, hvem der har sagt og gjort hvad i fortiden. Vi er enige i, at der skal være sammenhæng mellem service og skatteniveau, og vi har derfor heller ikke de store indvendinger mod en skatteforhøjelse. Vi ønsker, at kommunen kan tilbyde borgerne gode rammer og trygge forhold. En mindre skattestigning er for os acceptabel, hvis vi dermed kan undgå en forringelse af serviceniveauet. SF Hals støtter den fortsatte renovering af skolerne i Hals og Gandrup. Skolerne er nedslidte og utidssvarende, og begge steder er en renovering stærkt påkrævet. Derimod kan vi ikke se nogen mening i at låne penge til henlæggelse i kommunekassen. For få uger siden kunne vi i NORDJYSKE Stiftstidende læse, at Hals Kommune var i økonomisk krise, og at byrådet skulle finde 9,4 mio. kr. Dette tal er nu reduceret til syv mio. kr. Kommunen har p.t. en kassebeholdning på 26,5 mio. kr., og det kan synes rimeligt at finde en del af de manglende kroner her.