EMNER

SF skal jage en ny profil

Partiet skal ud ad busken, mener lektor Johannes Andersen fra AAU

AALBORG:"En afmægtig krise". Sådan betegner lektor Johannes Andersen fra Aalborg Universitet den situation, venstrefløjen i dag befinder sig i. Den mangler ganske enkelt et greb, som kan svinge dem i offensiven i forhold til regeringen og skabe et troværdigt alternativ til venstre for midten. Især mener han, at Socialistisk Folkeparti er havnet i en trædemølle, hvor partiets politiske omdrejningspunkt stadig er emner, som var hotte i 70'erne og 80'erne. Emner som EU, miljø og hele den politiske kultur, som siger, at græsrodsbevægelser pr. definition er fede. - Det betyder meget for den måde, man får nye ideer på, og hvilke vælgere man skal have fat i. SF er vokset frem af 68-generationen, men man kan ikke overleve på at være en bestemt generations politiske projekt. Men hvis det ikke længere skal være 68'ernes parti, hvis skal det så være? Her er det svært at få øje på en entydig gruppe, som partiet kan repræsentere, mener Johannes Andersen. Han opfordrer SF til hurtigst muligt at tage hul på en fornyelse og finde en profil, som kan bære partiet igennem i forhold til fremtiden. - Hvad skal det sige at være demokratisk socialist i de næste ti år, og skal det tages alvorligt? Han peger på, at det for Enhedslisten er lykkedes at bevæge sig væk fra den gammelmarxistiske og lidt støvede udgave, så de i dag er meget mere aktivistiske end SF. - De har især fået fat i et lag af venstreorienterede unge piger, fordi de har fokuseret meget på, at der er ting, som er uretfærdige, og det er den nemmeste vej til at få mobiliseret de unge på, siger Johannes Andersen. Alligevel mener han ikke, at vejen frem for SF er at fokusere benhårdt på de unge akademikere og børnefamilier, for her står Venstre også stærkt. - Det at være ung og veluddannet er ikke længere en garant for, at man synes, velfærdsstaten er fed. Tværtimod opfatter en del af dem, der får studentereksamen i dag, velfærdsstaten som formynderisk og en meget dyr foranstaltning, og de har ikke noget imod at lave private ordninger. Johannes Andersen mener, at SF's potentiale kunne være at satse på at være det socialt indignerede parti. - Social retfærdighed og velfærd er blevet kastet ud til brug, og det har Dansk Folkeparti og til dels Venstre benyttet sig af. Hvis Socialdemokratiet har svært ved at slå igennem her, kunne det være en rolle for SF at tage den sociale hat på og i højere grad tale et sprog, som de fattige og marginaliserede kan forstå, siger han. Uanset hvilken strategi SF vælger, opfordrer Johannes Andersen dem til at komme ud af starthullerne, hvis de skal gøre sig gældende i en tid, da selv folk med venstreorientede holdninger har stemt borgerligt.