SF spørger løs

Stiller 12 spørgsmål til miljøministeren

12 spørgsmål til miljøministeren. Mindre kan åbenbart ikke gøre det, efter at folketingsmedlem Steen Gade (SF) har studeret referatet af et møde om kvælstofudledning i Mariager Fjord mellem topembedsmænd fra Miljøstyrelsen og Mariagerfjord Kommune. Især gransker Gade i, hvorvidt EU-lov "overruller" dansk lovgivning eller ej. Et centralt spørgsmål lyder: "Under hvilke omstændigheder kan en kommune vælge at tage udgangspunkt i Vandrammedirektivet og Natura 2000 direktiverne (EU-lov, red.) frem for den danske lovgivning". Og i forlængelse deraf: "Behøver kommunerne ikke administrere husdyrgodkendelser i overensstemmelse med habitatdirektivet og miljømålsloven - det vil sige i overensstemmelse med de EU-retlige forpligtelser. Samt: "Vil ministeren tilsvarende oplyse forholdet mellem Vandrammedirektivet (EU) og husdyrlovgivningen" (dansk). Meget direkte spørger Steen Gade: "Kan ministeren bekræfte, at regeringens og Folketingets lovgivning er underordnet EU lovgivningen, hvis den danske gennemførelse af EU lovgivningen (Natura 2000 og Vandrammedirektivet) ikke er tilstrækkelig eller udtømmende. Endelig vil Steen Gade gerne se udførlig dokumentation for, hvor ofte regeringen siden 2001 har forsøgt at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med Natura 2000 direktivet og Vandramme direktivet. Samt hvor mange gange har regeringen siden 2001 foreslået og ændret husdyrreguleringen i form af lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger og breve til amter og kommuner.