EMNER

SF stadig imod ØMU'en

SF/ØMO:Pia Adelsteen (PA) fra Dansk Folkeparti forsøger (20.12.) at så tvivl om SF’s holdning til ØMU’en. Det har hun dog slet ikke grund til. SF er fortsat imod ØMU’ens 3. fase. Det skyldes ikke en nationalromantisk forestilling om kronen, men en vurdering af, hvad der er bedst for Danmark. SF’s modstand bunder i en skepsis over for selve ØMU’ens konstruktion der f.eks. ikke tager nok hensyn til arbejdsløshed og skabelsen af arbejdspladser i krisetider. Det, som P.A. får galt i halsen, er at vi i SF på trods af denne kritik alligevel tillader os debattere det danske Euro-forbehold. Hendes reaktion skal dog ses i lyset af, at hun selv repræsenterer et parti, der hverken har tradition for debat eller for at søge indflydelse i EU. I SF ønsker vi at diskutere, hvordan vi bedst præger ØMU’ens konstruktion i en mere solidarisk retning – udenfor eller indenfor Euro-samarbejdet. Denne diskussion er ikke ligegyldig fordi ØMU’en påvirker den danske økonomi uanset at vi har et forbehold. En god debat skal styrke og nuancere SF’s politik ligesom det sker på andre politikområder. Hvor SF er efter debatten vil det være uklogt at svare på da vi selvsagt er åbne for argumenter ligesom vi forventer at andre parter også er det. Men under alle omstændigheder vil SF være bedre rustet til en folkeafstemning om forbeholdet end DF som igen vil fokusere på danskernes følelser for kronen og ikke på hvad der er bedst for Danmark.