SF stopper teknologi

Innovationsrådet har udnævnt sunde og sikre fødevarer til at være et af Danmarks fire største fremtidige erhvervspotentialer.

Blandt andet takket være det danske fødevareerhvervs store vilje til konstant teknologisk udvikling og høje veterinære og miljømæssige ambitioner. Danske landmænd er simpelthen verdensmestre i at levere sunde og sikre fødevarer til forbrugere over hele kloden. Samtidig med at de lever op til verdens skrappeste miljøregler. Derfor skal Danmark naturligvis stå sammen om at sikre fødevareerhvervet solide rammebetingelser. Det gælder da især Nordjylland, som er storleverandører til den danske fødevareeksport, og hvor vi ikke har for mange arbejdspladser. Derfor skal Melanie Simick (SF) og Karen Touborg (SF) have tak for deres svar 13.1. De to SF’ere er kommunalpolitiske ophavsmænd til landets meste restriktive kommunale administration af udviklingen inden for fødevareerhvervet i Mariagerfjord Kommune. Og det vil være herligt, hvis SF tilsluttede sig en ambition om at realisere fødevareerhvervets enorme erhvervspotentiale. Men hvad har SF så at byde ind med? Er SF med på at åbne for en udvikling af fødevareerhvervet, som medfører milliardinvesteringer i miljøteknologi? Er SF med på en ambitiøs erhvervsudvikling, som realiserer Danmarks store potentiale inden for sunde og sikre fødevarer - og samtidig løfter miljø- og naturtilstanden? Nej, nej, nej. SF er lig med restriktioner, som stopper ny miljøteknologi i stedet for at fremme miljøteknologi i det nordjyske erhvervsliv.