Lokalpolitik

SF sur over forløbet omkring havnen

SF ville have været inviteret

FREDERIKSHAVN:- Når vi i SF i sin sted var med i aftalen om at kommunen skulle overtage havnen, så er det politisk uanstændigt,at vi ikke blev indkaldt til en drøftelse, da man besluttede, at Frederikshavn Havn ikke længere skulle være en kommunal selvstyrehavn men et aktieselskab. Det sagde SFs Paul Rode Andersen, da byrådet debatterede fremgangsmåden omkring havnens omdannelse til et aktiesselskab. Bruno Müller (S) havde sat punktet på dagsordenen, fordi han ville vide om der var tale om et forligsbrud. han ville vide, om man på noget tidspunkt havde aftalt, at havnen ikke skulle omdannes til aktiesselskab. Borgmester Erik Sørensen havde sammen med sit personale undersøgt sagsakterne, for at se om der noget sted, stod at man ikke ville omdanne havnen til aktiesselskab. Det står ingen steder. Tværtimod har man i følge borgmsteren hele tiden arbejdet udfra, at havnen skulle være et aktiesselskab med kommunen som eneste ejer. - Den melding har vi også givet havnens bestyrelse. Den skulle selv vurdere, hvornår det var passende,a t havnen blev omdannet til et aktiesselskab, forklarede Erik Sørensen. SF er imod aktiesselskabskonstruktionen. - Vi ønsker ikke, at kommunen skal kunne trække penge ud af havnen f.eks til at fylde et hul i kommunens økonomi og vi frygter også at havnen på sigt bliver privatiseret, forklarede Paul Rode Andersen.