Børnepasning

SF tilfreds trods upopulær besparelse

BRØNDERSLEV:- Jeg mener, det er et udmærket resultat, vi er nået frem til med næste års budget. Det siger Henning Jørgensen (SF) oven på det forlig, der fredag morgen blev indgået mellem alle byrådets partier. - Udgangspunktet ved forhandlingerne var, at der skulle spares 11,3 mio. kr., men det viste sig, at vi kunne nøjes med finde besparelser for 8,5 mio. kr - og det har vi gjort i enighed. Henning Jørgensen erkender, at han har måttet sluge kameler. - Jeg er naturligvis ikke meget for, at der skal spares på undersøgelser inden for miljøområdet, men til gengæld er jeg tilfreds med, at der for fremtiden skal laves om på fripladstildelingen i kommunens skolefritidsordninger. Og jeg er yderst tilfreds med, at taksterne for børnepasning er fastfrosset generelt. - Hidtil er der bevilget friplads efter hvilken nettoindtægtforældrene har, og det har i en del tilfælde udvirket, at folk med høje indtægter har kunnet få økonomisk friplads. Det støder folks retfærdighedssans. Henning Jørgensen håber, at kommunens tiltag vil smitte af på lovgivningen, som i dag ikke tillader kommunerne at beregne fripladser efter nettoindkomst, når det gælder børnehaver, vuggestuer og dagpleje. Brønderslev Kommune håber at kunne finde besparelser i det kommende år for 330.000 kr. ved at ændre fripladskriterierne i SFO'erne. Henning Jørgensen fremhæver, at han er tilfreds med det, han kalder visionære tiltag på arbejdsmarkedsområdet med hensyn til at få folk hurtigere på arbejde efter sygdom og at få bistandsklienter ud i job. Det sker blandt andet ved, at der ansættes en tredje jobkonsulent. - I det hele taget er jeg glad for, at vi tager besparelserne lidt ad gangen, så tingene ikke går i stå i kommunen, fastslår Henning Jørgensen.