Skolelukninger

SF tyvstartede kommunal valgkamp

Trods bidske ord er V og SF enige om det meste

FREDERIKSHAVN:Valgkampen tyvstartede i byrådssalen mandag aften. Ikke den af Fogh indskudte. Men kommunevalgkampen. I næsten to timer diskuterede byrådet skolestruktur og sluttede med hele fem afstemninger om lige så mange SF-forslag. Resultatet var forudsigeligt: SFs forslag fik kun partiets egne to stemmer. Partidiciplinen holdt. Men det gjorde ondt helt ind i hjertekulen på en Erik Janum (V) fra Jerup at stemme imod et SF-forslag om, at overbygningen ikke må tages fra Jerup Skole. Lige så ondt må det have gjort en Jørgen Steengaard (V), Ravnshøj, at stemme mod et forslag om, at Ravnshøj og Gærum skoler skal bevare deres selvstændighed. SF-forslagene pirkede til en spirende uenighed mellem to fløje i Venstre om skolepolitikken. I den strid ser Jørgen Steengaard ud til at have sat de største fingeraftryk på et internt kompromis, som Venstres byrådsgruppe havde indgået forud for byrådsmødet. Et kompromis, som forholder sig til de samme afstemningstemaer, som SF anslog, og som indikerer, at de to partier er langt mere enige, end afstemningen viser. Venstres program for skoleområdet afspejler samme hensigter som fire af de fem SF-forslag, som Venstre var med til stemme ned. Venstre vil bevare alle folkeskoler i den nuværende Frederikshavn Kommune. Det samme vil SF. Venstre vil også - under visse forudsætninger - bevare overbygninger på skoler uden for Frederikshavn by. En forudsætning er dog, at der i lokalbefolkningen er ønske om at bevare skolerne. Socialdemokraten Cai Møller stejlede: - Med Venstres holdning bliver det svært at lave noget som helst om. Teenagecentre På et punkt er SF og Venstre uenige. Venstre vil lave forsøg med samlede overbygninger for 7.-10. klasse i Frederikshavn By. Et af SFs fem forslag lød derimod "Der etableres ikke teenagecentre". Klar til forandring Mens Venstre og SF vil bevare de nuværende rammer, så var den socialdemokratiske gruppeformand Palle Thomsen parat til forandringer uden dog at konkretisere hvilke: - Men i lyset det faldende børnetal er vi nødt til at foretage os noget. S, V, K og CD var enige om én ting: SFs forslag burde slet ikke til afstemning endnu. Voldtægt Jens Hedegaard (CD) kaldte SFs beslutningsforsalg "parlamentarisk voldtægt" og forlangte, at borgmesteren afviste afstemningen af proceduremæssige årsager. At afstemningen om SF-forslagene var pinagtig for mange byrådsmedlemmmer tydeliggjordes med to pauser til af afklare procedurespørgsmål om afstemningen. Niels Ole Fredborg Nielsen (løsgænger) stillede et beslutningsforslag, som han forlangte til afstemning med henblik på at forhindre SFs forslag i at komme til afstemning. Det gav anledning til, at direktionstriumviratet - teknisk direktør Mikael Jentsch, socialdirektør Jan Nielsen og børne- og kulturdirektør Lis Rom Andersen to gange holdt summemøde med borgmesteren. Det endte med, at borgmesteren dekreterede afstemning om SF- forslagene, men inden den blev gennemført, appellerede Anders Gram Mikkelsen (S) SF's Jette Toft om at trække beslutningsforslagene. - Det vil være udtryk for almindelig politisk anstændighed, fordi sagen er mangelfuldt belyst. Men Jette Toft bed ikke på krogen, og så stemte byrødderne fem gange med forudsigeligt resultat. Kun Knud Wilson (DF) undlod at stemme. Debatten sluttede med endnu en afstemning. Den endte med samme cifre som de fourdgående og indebærer, at analysearbejdet, som skal danne baggrund for at fastlægge en ny skolestruktur inden årets udgang fortsætter.