Aalborg

SF valgte ny formand

} AALBORG: SF-Aalborg har fået ny formand. På generalforsamlingen trak formanden Ruth Hedegaard sig tilbage efter 5 år på posten. Som ny formand valgtes Leif Mortensen. På generalforsamlingen vedtog forsamlingen også en udtalelse, hvor det bl.a. hedder: Arbejdsløsheden: Regeringen svigter Nordjylland! Lige siden regeringens tiltrædelse har vi været vidne til fine ord og ingen handling. Det bedste bud fra beskæftigelsesministeren har været, at de 700 afskedigede på Flextronic skulle omskoles f.eks til social - og sundhedshjælpere? Skal 500 afskedigede medarbejdere på Danish Crown også være social - og sundhedshjælpere ? Den nyvalgte formand for SF Aalborg, Leif Mortensen, slår fast, at den nordjyske befolkning har krav på initiativer - både uddannelsesmæssigt og beskæftigelsesmæssigt. Han mener, at det ville være oplagt at placere en statslig institution som Kort og Matrikelstyrelsen i Nordjylland, ligesom etablering af et egentligt medicinsk studium på Aalborg Universitet vil være et aktiv for området.