Skolevæsen

SF vil arbejde imod udlicitering

Der skal være debat om 7. klassernes placering

JAMMERBUGT:Selv om der kommer en storkommune, er der ingen grund til at centralisere. Den decentrale struktur og service skal bevares, men det skal ske uden udlicitering, da den ikke er til gavn for borgerne. Det mener SFs borgmesterkandidat, ErikIngerslev Larsen, som gerne ser en valgkampsdebat om placering af 7 . klasserne med udgangpunkt i den bedste løsning for eleverne. Erik Ingerslev mener, at et af hovedformålene med kommunereformen er at gøre det mere attraktivt for virksomheder at byde ind på den offentlige service. - Med de store kommuner bliver opgaverne samlet i større pakker, så det bliver interessant for de private at byde ind. Jeg frygter, der i fremtiden ikke vil være grænser for udlicitering, f. eks indenfor de bløde områder som børnepasning og skoler, siger han. Erik Ingerslev mener, det er i orden at afdække prisen på offentlig service og udlicitere vejvedligeholdelse, hvorimod konkurrence til det offentlige på de bløde områder via udlicitering ikke er til gavn for borgerne. - En virksomhed skal jo have et dækningsbidrag og overskud til sine aktionærer. Det skal det offentlige ikke, og der er kun én til at betale for dækningsbidraget, og det er borgeren, siger han. Det er den offentlige service, der skal rydde op efter fejlslagne private tilbud indenfor eks. hjemmeplejen. -Hvis firmaet ikke kan løfte opgaven, skal det offentlige træde til som bagstopper, siger han, men medgiver, der idag ikke er de store problemer med private virksomheder, der må springe fra i utide. - Vi er imod udlicitering, og det får stor betydning, når vi skal pege på en borgmesterkandidat, understreger Erik Ingerslev. Ingen Vejle-model Og selv om han optræder som borgmesterkandidat, ser han ikke store muligheder i Vejle-modellen, hvor en SF-borgmester regerer p.g.a. borgerlige stemmer. -Det er ikke noget, vi vil gå efter, eller en mulighed jeg vil opsøge, men bliver der peget på mig som borgmester fra anden side, vil jeg selvfølgelig ikke afvise det, siger han. 7. klasser i valgkamp SFeren mener, at placeringen af 7. klasserne bør blive en del af valgkampen, da den naturlige sammenhæng mellem klassetrinene er børnehaveklasse til 2. klasse, 3. til 6. klasse og 7. til 9. klasse. - I 7. klasse får eleverne nye fag som tysk og fysik.Det betyder, at der skal være dyre fysiklokaler på de små skoler. Samtidig vil det give en bedre undervisning i overbygningen med en flytning af 7. klasserne fra de små - til overbygnings-skoler, siger Erik Ingerslev. - Vi har ikke lagt os fast på et standpunkt, men vil gerne høre argumenterne for og imod.Personligt hælder jeg af de faglige grunde til en flytning, siger Erik Ingerslev, men understreger, at det ikke er begyndelsen til enden for de små skoler. - Nej, et lokalsamfund uden en skole er uddøende. Det giver børnene en nærhed at gå i skole i lokalsamfundet i de små klasser, og det giver også en bedre overgang fra børnehave til skole, siger Erik Ingerslev. Han mener, at den ny kommune skal leve af at være et godt sted at bo, turisme og erhvervsliv. - For erhvervslivet gælder det særligt i den vestlige del af kommunen, men vi vil ikke give virksomheder mere lempelige vilkår i Jammerbugten, end de kan få andre steder, siger han. Udover et eller to 10. klassecentre er der ikke yderligere behov for centralisering af borgerservicen. - Måske undtaget på vejområdet, når vi overtager veje fra amtet. Måske skal vi kun have én eller to materielgårde, siger Erik Ingerslev.