SF vil gerne hjælpe campister i Rebild

SVAR: Over for Vagn Kofoed, Enhedslisten, vil jeg gerne slå fast, at Skørping Kommune ikke har gjort noget ulovligt i forhold til de fastboende på Safari Camping og ikke har kompetence til ændring af planloven. Formanden for Amtets miljøudvalg, tidligere socialminister Karen Jespersen, MF Arne Toft og mange andre har været inde i sagen, og en snarlig ændring af situationen kan kun kan findes ved en lovændring/dispensation. Jeg håber da, at der er ansøgt om dispensation, og jeg håber også, at der arbejdes på en lovændring af de velmenende mennesker, specielt dem med Folketingsstatus. Ellers vil SF meget gerne løfte sagen op i Folketinget. Anders Fogh Rasmussen og co. har jo gjort et stort nummer ud af "mennesket før systemet". Niels K. Kirketerp, formand for Amtets Teknik og Miljøudvalg, er også Venstremand, så jeg venter ikke, men forventer, en dispensation og/eller lovændring. Hvis det, mod klar forventning, ikke sker snarest, vil jeg som nævnt sætte SF i gang. Så sig bare til. Socialudvalget er meget interesseret i, hvordan vore medborgere behandles. Derfor behandlede vi netop serviceringen af kommunens borgere, på sidste udvalgsmøde, men når vi arbejder med konkret sagsbehandling, er det altid under lukket møde, udelukkende for at beskytte borgerne. I Socialforvaltningen arbejdes der kontinuerligt på at højne kvaliteten, også når det gælder serviceringen af de fastboende på Safari Camping, som har kontakt med socialforvaltningen. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at der udvikles mere hensigtsmæssige arbejdsgange, og at der udvikles på kvaliteten i det direkte arbejde med vore medborgere. Derfor informeres campisterne også om de muligheder og rettigheder, de har. Det er sådan, at alle der bor i Skørping Kommune, som har hjælp behov og kommer i betragtning hertil efter serviceloven, også får hjælp, uanset hvordan de ser ud, hvilket parti de tilhører, uanset hvordan de opfører sig, og uanset hvor og hvordan de er bosat. Det vil jeg ikke kalde selvmål. Det arbejde vil til stadighed blive udført efter bedste evne af Socialforvaltningen, som på grund af tavshedspligten ikke kan forklare/forsvare sig imod Vagn Kofoed og andres beskyldninger.