SF vil ikke tolerere uhumske skoletoiletter

BUDGET:Efter vedtagelsen af budget 05 i byrådet skal vi nu i skole og kulturudvalget i gang med at realisere budgettet på baggrund af forligsteksten. En af de sager der vil kræve opmærksomhed er spørgsmål om anvendelse af de timer i dussen, der frigøres til indskoling, overlapningstimer, socialpædogigisk indsats mv. som følge af større timetal i 3. klasse og dermed færre timer i dussen. Fra SFs side er det vigtigt at fastslå at den sunde fornuft skal råde. Dermed sagt at der skal være muligheder for en decentral prioritering. Og i øvrigt mener jeg at det vil være en god ide om den arbejdsgruppe der tidligere har beskæftiget sig med indskoling, hvor både skole og DUS er repræsenteret, fik opgaven med at komme med et oplæg. Såvel skole som DUS skal have en fælles forståelse så timerne bruges så optimalt som muligt. Der er kommet en pulje på 3 millioner kroner til de skoler der er særligt udsatte i forhold til forskellige sociale belastninger. Det er en pulje alle skoler kan søge midler fra. Nu skal vi i skole og kulturudvalget formulere retningslinjer. Og andre indsatsområder der på sigt af frivillighedens vej kan sikre en bedre fordeling af 2-sprogede elever bør overvejes. Her tænker jeg især på placeringen af modtageklasser. Med hensyn til vedligehold, materialesamling, rengøring osv. på skolerne, så har der været kritik af standarden. Vi har fået henvendelser direkte fra skolebestyrelser, fra lærerforening og forældre. SF mener at det er vigtigt skole og kulturudvalget undersøger kvaliteten, blandt andet gennem en dialog med skolebestyrelserne. Der skal være plads til forskellighed men en vis minimumsstandard skal være tilstede på alle skoler. Vi vil ganske enkelt ikke tolerere uhumske toiletter så man holder sig til man kommer hjem eller at man end ikke kan anvise et køleskab til opbevaring af børnenes madpakker. Arbejdsmiljøet skal være i fokus også for eleverne. Et andet vigtigt område er større renoveringer og ombygninger til fleksibelt læringsmiljø. I det kommende år er der afsat 43 millioner til renovering af skoler. I den forbindelse er det vigtigt at udearealerne tænkes meget mere aktivt ind, så et fysisk fleksibelt læringsmiljø også er inddragelse af udearealerne og selvfølgelig naturen i det hele taget. Ændring af skolegårde med indretning udendørs grovværksteder, legeplads, grønt område skal tænkes med når bygningerne moderniseres. Alt i alt ser vi i SF frem til arbejdet med at realisere budget i skole og kulturforvaltningens regi i det kommende år. Der er flere spændende pejlepunkter som vil gøre en forskel når året er omme.