Energiselskaber

SF vil også beholde forsynings- virksomhed

Henrik Thomsen ønsker diskussion om anvendelse af aktieudbytter

AALBORG: SF melder sig i koret, der blankt afviser at sælge ud af de kommunale forsyningsvirksomheder - såsom el- og varmeforsyning. - Det skal stå tindrende klart, at SF ikke støtter tankerne om at sælge de enkelte forsyningsvirksomheder under Aalborg Kommune. Vi har set alt for mange dårlige eksempler på at afgive kontrollen, siger teknisk rådmand Henrik Thomsen. Han nævner Enron-skandalen i USA, der på et tidspunkt førte til manglende strømforsyning i det store land. Dermed er SF på linje med medlemmerne i forsyningsudvalget, hvor der sidder repræsentanter for både Dansk Folkeparti, de konservative, Venstre, Socialdemokratiet og de radikale. Til gengæld mener Henrik Thomsen, der er behov for en diskussion om, hvad eksempelvis elforsyningens overskud af aktierne i Elsam skal anvendes til. For nylig blev der udbetalt et overskud på 14 millioner kroner til Aalborg Kommune, og de penge blev dels anvendt til en beskeden nedsættelse af elprisen, dels til hensættelser. - Der er ikke tale om, at SF skal have realiseret nogle ambitiøse planer, som forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V) malende, men også småfornærmet, giver udtryk for. Vi har blot ønsket debatten, siger Henrik Thomsen. - Jeg har da for eksempel hæftet mig ved mange borgerhenvendelser om for ringe belysning på de kommunale gader og torve. Jeg synes heller ikke, at man skal fraskrive sig muligheden for at udvikle energibesparende belysning på det område, tilføjer han. Henrik Thomsen vil gerne have en principiel stillingtagen til kommunens engagement i aktieselskaber og aktieudbytter i det hele taget. Et af eksemplerne er Aalborg Havn. - Havnen giver overskud, og jeg vil da ikke afvise, at et aktieudbytte her er relevant. Der er eksempelvis ingen umiddelbar logik i at vejsektorens asfaltkonto skal betale for stamsporets vedligeholdelse. Hvorimod havnen har en væsentlig interesse i at sikre godstransporten til og fra området. Den teknisk rådmand understreger, at han sagtens kan leve med, at elforsyningens aktieudbytte bliver anvendt til en nedsættelse af priserne. - Men så må det også have den konsekvens, at forsyningsudvalget skal nedlægges og virksomhederne omdannes til andre selskabsformer. Og så kan den resterende myndighedsbehandling lægges over i en anden forvaltning. Henrik Thomsen mener, at den diskussion er yderst relevant, næste gang Aalborg Kommunes overordnede struktur kommer til debat. mons