SF vil skære energiforbruget ned

København, lørdag /ritzau/ Venstres og De Konservatives skattestop giver "energisparestop", mener SF, der vil spare fem gange så meget som regeringen. En slagkraftig og uafhængig Varmesparefond med et budget på 200 millioner kroner om året er et af de redskaber, der skal tages i brug for at skære energiforbruget kraftigt ned i de kommende år, mener SF. I en ny energispareplan foreslår partiet, at der træffes politisk beslutning om at sætte det nuværende energiforbrug til el og varme ned med 40 procent over de kommende 10 år. Det svarer til cirka fem procent om året og er omkring fem gange så meget, som regeringen foreslår i sin energispareplan. Regeringens handlingsplan viser, at det er privatøkonomisk rentabelt at spare 42 procent på 10 år, men regeringen nøjes med at pege på besparelser på omkring en procent om året, påpeger SF's energiordfører, Anne Grete Holmsgaard. - Regeringens forslag til energispareplan er en slap omgang. Det er helt ubegribeligt, at regeringen vil nøjes med en procent om året, når man kan hente både en betydelig reduktion i udslippet af drivhusgasser, fremme et marked for energieffektive produkter og øge beskæftigelsen - uden at det går ud over den enkelte families eller virksomheds energiregning, siger Anne Grete Holmsgaard. SF's energispareplan kommer samtidig med, at Danmark har fået kritik af Det Europæiske Miljøagentur for sin indsats for at begrænse udslippet af drivhusgasser bl.a. CO2. Danmark vil i 2010 udlede 31,3 procent mere drivhusgas, end vi har forpligtet os til for at leve op til de internationale klimamål. Anne Grete Holmsgaard mener, at det måske er regeringens skattestop, der stiller sig hindrende i vejen for at bruge energibesparelser til at nå klimamålene. Mindre energiforbrug giver færre indtægter til statskassen i form af energiafgifter. - Man vil ikke, fordi man så bliver nødt til at hente mistede energiafgifter et andet sted. Og det kan man ikke på grund af regeringens skattestop, siger Anne Grete Holmsgaard. I sin energispareplan vil SF hente mere end halvdelen af besparelserne på rumopvarmning. Det skal blandt andet ske ved, at Varmesparefonden på linje med Elsparefonden får mulighed for at tilbyde sparepakker til private, virksomheder og offentlige institutioner. Desuden peger partiet blandt andet på energiattester og fordelagtige lån til solceller og solvarmeanlæg i bygninger. Et andet forslag er at gøre Nordjylland og Lolland-Falster til "udstillingsvindue" for energibesparelser. /ritzau/

Forsiden