SF vil skærpe krav til landbrug

Thomas Krog forudser flere politiske slagsmål om udvidelse af husdyrhold

NORDJYLLAND:Landmændene i Nordjylland skal ikke regne med, at det bliver lettere at få lov til at udvide husdyrbesætningen. I hvert fald ikke, hvis det står til Thomas Krog (SF), der er medlem af amtets teknik- og miljøudvalg. Han mener det er ren ønsketænkning, når formanden for teknik- og miljøudvalget, Niels Kr. Kirketerp (V), tolker udvalgets seneste møde som om det generelt bliver lettere for landmændene at få lov at øge besætningen. - Det er korrekt, at vi nikkede ja. Men det var til at forvaltningen skulle komme med et oplæg til, hvordan den slags ansøgninger skal behandles fremover. Jeg mener i modsætning til Niels Kr. Kirketerp, at der er behov for nogle stramninger i forhold til landbruget, siger Thomas Krog. Han er for så vidt enig med Niels Kr. Kirketerp i, at politikerne ikke skal blande sig i de sager, hvor der er tale om landbrug med forholdsvis få dyr, og hvor en udvidelse ikke indebærer nogen risiko for miljøet. Men Thomas Krog og Niels Kr. Kirketerp er aldeles uenige om, hvornår en udvidelse af en husdyrbesætning influerer afgørende på miljøet. Og det er Thomas Krog overbevist om, at de fortsat vil være uenige om. - Det er meget, meget få sager, der i dag automatisk indebærer, at der skal udfærdiges en såkaldt VVM-redegørelse, hvor alle de miljømæssige konsekvenser bliver kortlagt i detaljer, og hvor ansøgningen skal ud til offentlig høring. Jeg vil tro, at 90 procent af ansøgningerne er såkaldte screeningssager, hvor det i hvert enkelt tilfælde er nødvendigt at vurdere, om der bør følges op med en VVM-rdegørelse, siger Thomas Krog. Udvidelser til over 250 dyreenheder udløser automatisk en VVM-redegørelse, mens udvidelser af besætninger derunder kan klares uden at hele det store maskineri sættes i sving. For landmændene er der tale om en kæmpestor forskel. Hvis udvidelsen af husdyrbesætningen kan gennemføres efter en screening, tager hele sagsbehandlingen kun ganske få uger. Hvis der skal foretages en VVM-undersøgelse, kan det vare op til halvandet år. - Men vi er nødt til at være restriktive. Ikke mindst af hensyn til vores grundvand og ammoniakfordampningen. Amtet modtager et hav af ansøgninger om tilladelser til at udvide husdyrbrug, og hvis vi ikke er påpasselige, ender det med alvorlige skader på miljøet, mener Thomas Krog. Han regner med, at forvaltningen kommer med et oplæg til politikerne i løbet af december.