Lokalpolitik

SF vil stramme regler

Ejeren af en husruin et afsides sted i Jammerbugt skal ikke på forhånd kunne kalkulere med et kommunalt tilskud til en nedrivning. Især ikke hvis vedkommende selv har råd til at stå for arbejdet.

Efter bogen var nedrivningen af Erik Bannersvej 5 i Attrup, da ejendommen ligger i en landsby og desuden tilhørte den konkursramte Låsby-Svendsen. I år åbner lovteksten for den særlige indsatspulje mulighed for, at alle kan søge støtte til nedrivning, uanset personlig økonomi og bygningens placering. Det vil SF have lavet om på. Arkivfoto: Lars Pauli

Efter bogen var nedrivningen af Erik Bannersvej 5 i Attrup, da ejendommen ligger i en landsby og desuden tilhørte den konkursramte Låsby-Svendsen. I år åbner lovteksten for den særlige indsatspulje mulighed for, at alle kan søge støtte til nedrivning, uanset personlig økonomi og bygningens placering. Det vil SF have lavet om på. Arkivfoto: Lars Pauli

Den situation mener kommunalbestyrelsesmedlem Erik Ingerslev (SF) er opstået flere gange i de senere måneder, hvor kommunalbestyrelsen har bevilget tilskud til nedrivning efter byfornyelsesloven om fjernelse af kondemnerede ejendomme. - Jeg mener loven bliver tolket for vidtgående og ikke i den ånd, den er blevet til i, siger han. - Den blev vedtaget for at kommunerne kan komme af med ubeboelige huse i landsbyer, hvor de ødelægger miljøet og jager folk væk. Men den gør også, at alle nu kan søge tilskud til frivillige nedrivning af forfaldne huse, uanset hvor de ligger. Og det er der måske nogen, der spekulerer i, som Erik Ingerslev siger. Han har henvendt sig til partikollegaen, folketingsmedlem Flemming Bonne, for at forsøge at få taget lovteksten op igen, eller i det mindste få en bekendtgørelse, der stopper muligheden for spekulation i tilskuddet. Kommunalbestyrelsen diskuterede på det seneste møde fremgangsmåden ved skrotningsprojekter på landet, og her vedtog det store flertal, at frivilligheden skal være det bærende princip, men at det også vægtes højt, at der er tale om bymæssig bebyggelse. Det fandt de to SF'ere ikke tilstrækkeligt præcist og stemte imod. De vægter placeringen højest. - Selvfølgelig kan der være tilfælde, hvor ensomt beliggende huse i naturen bør fjernes, men det er undtagelsen, der bekræfter reglen, forklarer Erik Ingerslev. Han tilføjer, at der ikke er tvivl om, at Jammerbugt Kommune overholder loven til punkt og prikke. - Det er loven, der skal ændres, siger han. Kommunen har et budget på 8,3 mio. kr. til saneringsopgaver i landdistrikterne, takket være et statstilskud på 6,3 mio. kr. fra den særlige indsatspulje for 2010. Kommunens skrotningsmedarbejder Boe Pickering, der har været ansat et år til at opspore forfaldne ejendomme og rod på landet og lave frivillige aftaler med ejerne om sanering, oplyser, at han lige nu har 30 sager på sit bord, hvoraf der er aftalt nedrivning i 15. I fjor blev 10 ejendomme revet ned med kommunalt tilskud. - Jeg kører selv rundt og opdager de fleste sager, men vi vil gerne have mange flere henvendelser fra borgere og foreninger i landsbyerne, opfordrer han. Boe Pickering oplyser på forespørgsel, at de mange lader og stalde, der er braset sammen under vinterens snemasser, ikke står forrest i køen til nedrivning med kommunal støtte. - Det er ejendomme i bebyggede områder, der kommer i første række, som det også er politisk besluttet.

Forsiden