SF vil sundhedsfremme

SUNDHED:I denne byrådsperiode har Hjørring Byråd taget stilling til to vigtige emner inden for sundhed: støtte til et sundhedseksperimentarium og til en sundhedsaftale med amtet, der bl.a. ville medføre oprettelsen af Sundby-butik. SF var som det eneste parti imod et sundhedseksperimentarium, fordi vi mente, at det for det meste bestod af varm luft, og for en Sundby-butik, fordi vi mente, at den ville forbedre den generelle sundhedstilstand for Hjørrings borgere. Nu 2 år efter at sagerne var op i byrådet, har det vist sig, at SF havde ret. 1 mill. gode skattekroner til sundhedseksperimentariet er sendt op i den blå luft uden at det har forbedret sundhedstilstanden for Hjørrings borgere. Den manglende sundby-butik har endvidere medført, at Hjørring Kommune står dårligere rustet til at løse sundhedsopgaverne i den nye storkommune end vores nabokommuner. De har en sundby-butik og en sundhedsfremmende politik. Det undrer os i SF, at de samme partier, som var imod sundhedsaftalen med amtet, nu går ind for et sundhedscenter og en sundhedsfremmende politik. Vi ved endnu ikke, om de samme politikere er blevet klogere, eller om der er tale om rendyrket populisme. SF vil i den nye storkommune sætte en markant stopper for Hjørrings kommunes bagstræberiske holdning til sundhedsfremme. Vi vil udarbejde en sundhedspolitik, der skal inddrage alle livets forhold, både vores barneliv, voksenliv, arbejdsliv, fritidsliv og ældreliv. Vi vil sundhedsfremme og sundhedsforebyggelse.