Lokalpolitik

SF vil tænke sig rigtigt godt om

Træder vande omkring café ved Haraldslund

AALBORG:Brugerrådets ønske om at få en café bygget til vand- og kulturhuset Haraldslund får en positiv modtagelse af flere af byrådets politikere, og sagen ventes nu taget op i skole- og kulturudvalget. SFs medlem Henrik Nielsen går ind for tanken, men opfordrer alligevel til at klappe hesten og få spørgsmålet drøftet nøje igennem. Det afgørende er bl. a., om Haraldslund skal fortsætte som en kommunal institution, eller om stedet skal være en selvejende med kommunalt tilskud. Fordelen ved selvejet skulle være, at institutionen vil være gunstigere stillet med hensyn til selvforvaltning og optagelse af lån. Såvidt Henrik Nielsen er orienteret er der imidlertid næsten umuligt at få øje på forskellene i fordele og ulemper ved de to former. Selv om han personligt støtter ideen om en café, forholder han sig også realistisk til situationen, og vil således have spørgsmålet diskuteret igennem i eget parti. Brugerrådets formand, Jørgen Andersen, er SF-kandidat til det forestående kommunalvalg. - Hvis projektet kommer til at indgå i efterårets budgetforhandlinger, må man gøre sig klart, at det vil blive holdt op imod andre påtrængende behov, siger Henrik Nielsen. - Havde det været en almindelig idrætshal, der fremlagde tilsvarende caféplaner, ville der blive stillet krav om, at den bidrog med en vis selvfiansiering, siger han. Det er en øget indkomst på 2 mio. kr. over de seneste tre år, der har sat skub i brugerrådets planer om en café, som ikke blot skal kunne benyttes af brugerne, men også borgerne i vestbyen, som oplyst i NORDJYSKE Stiftstidende i går. Her erklærede både Henrik Thomsen (SF) og Thomas Kastrup-Larsen (S) deres sympati for tanken. Den støttes nu også af Bruno Bjørn Thomsen (S), der som Thomas Kastrup og Henrik Nielsen er medlem af skole- og kulturudvalget. Bruno Bjørn Thomsen mener, at tiden er inde til at tænke visionært for Haraldslund ikke blot i spørgsmålet om en café, men også om at få skabt nogle bedre rammer for brugerne. Han kommer der selv i vinterhalvåret og har således erfaret, hvor stort pres der er på. - Vi ser jo et strålende eksempel på den anden side af fjorden, siger han med henvisning til succes'en med Svømmeland. Han har store forventning til stedet, hvor biblioteket får søndagsåbent fra september.