SF:Wiegården må ikke miste jord til golf-projektet

HJERRITSDAL/HEGEDAL:Hold fingrene børnehaven Wiegårdens jord til fremtidig naturbørnehave. Sådan lyder en af syv udmeldinger fra SF, som efter Karen Touborgs nyvalg til det kommende fjordbyråd nu blander sig i golf-debatten. På vegne af bestyrelsen hos SF-Mariagerfjord indskærper Karen Touborg en række betingelser for partiets accept af et golfanlæg. Hun skriver: "Børnehaven Wiegården bør ikke "miste" det stykke jord, som er udlagt til legeplads og p-plads. Med landzonetilladelsen planlægges det at lave golfbane på jorden. Hvis man alligevel holder fast i at lægge golfbanen helt ned til børnehaven, så bør der foretages en risikovurdering i forhold til børnenes ophold udendørs og vildfarne bolde". Netop risiko for at komme i karambolage med dystende golfspilleres flyvske remedie bør ej heller brugere af den offentlige cykelrute 32 udsættes for. SF kræver, at der i udformningen af anlægget tages højde for, at andre golfspillere "sikkert og hensigtsmæssigt kan færdes på banerne". Men SF indskærper andre forhold, som bør fremgå af den landzonetilladelse, der ligger klar om to uger. Man bør ikke tilbyde lodsejere ekspropriations-lignende vilkår, når de allerede tidligere har erklæret sig villige til at sælge. Ekspropriation vedrører dog i følge Arden Kommunes tekniske chef Jens Dalgaard ikke den landzonetilladelse, de to kommuner arbejder med. Den sag hører hjemme i Tilsynsrådet, fremgår det af Naturklagenævnets afgørelse fra november. Endvidere vil SF friholde al fredet jord fra landzonetilladelsen, fordi det ellers "sender et forkert signal". Også selv om projekthaverne angiveligt ikke agter at spille golf på den fredede del af området. SF afviser muligheden for overhovedet at overskride strandbeskyttelseslinien "som planlagt". Samtidig bør vilkår for en økologisk bæredygtig drift af banen med minimal brug af gødning og ingen brug af pesticider klart fremgå af landzonetilladelsen. Endelig ønsker SF, at borgerne om vinteren kan stå på ski på de snedækkede baner. Og det bør klart fremgå af landzonetilladelsen.