SFer ser problem med skolecentrene

HJØRRING:SFs Jørn E. Christiansen er tilhænger af den nye skolestruktur, men mener, at der er lovgivningsmæssigt problemer med skolecentrene. - Hvis vi indfører den tænkte model, indfører vi samtidig en udemokratisk metode i det danske skolevæsen, sagde han på byrådsmødet tirsdag aften. I oplægget til skolecentrene tænker man sig, at skolebestyrelser bevares ved alle skoler, som hører under et skolecenter. Der kan eksempelvis være fire bestyrelser pr. skolecenter. Man forestiller sig, at hver skolebestyrelse skal udpege to repræsentanter til et centralt forretningsudvalg. - Det er ude af trit med skoleloven. Der er foreksempel ingen elevrepræsentant i et sådant forretningsudvalg. Og hvad sker der, hvis en enkelt skolebestyrelse stemmer nej til forretningsudvalgets beslutning. Hvad gør man så, sagde Jørn E. Christiansen. - Der bør være én skolebestyrelse pr. center, da bestyrelsen blandt andet skal godkende skolecentrets budget. Her bør vi være modige og bestemme, at der skal være én bestyrelse pr. skolecenter, og så tage de tærsk, der kommer. Formanden for Børne - Og undervisningsudvalget, Ole Albæk (UP) erkendte på byrådsmødet, at man ikke kan diktere skolebestyrelserne til at etablere et forretningsudvalg, da bestyrelserne er suveræne. Man kan kun håbe, at de vil gøre det.