Skolelukninger

SFO-ansatte flytter med

Når SFO'erne i Hjortdal, Moseby, Ingstrup og Arentsminde nedlægges sammen med skolerne til sommer, er der ikke så meget tvivl om personalets skæbne.

De ansatte flytter med til de større skoler, hvor sfo'erne af gode grunde bliver større, når de også skal rumme børnene fra de lukkede skoler. - Der skal selvfølgelig ske en opnormering i forhold til børnetallet, og det er naturligt at de ansatte udefra flytter med, siger børne- og familiedirektør Jes Lunde. Også andre personalegrupper Den nye skolestruktur får også konsekvenser for pedeller, rengøringsfolk og kontoransatte på de skoler, der nedlægges. - Hvad der sker, ved vi først, når det er afklaret hvad de tomme bygninger skal bruges til, siger Jes Lunde. - Hvis de skal fortsætte som kulturhus, er der måske stadig brug for en servicemedarbejder. Skal forhandles Forhandlingerne om de tomme bygningers fremtid foregår over de næste måneder. Foreløbig har kun borgerne i Ingstrup meldt klart ud - de ønsker at oprette en friskole.