SFO'er rammes af nedskæringer

Der er udsigt til markante personalenedskæringer i Jammerbugt Kommunes skolefritidsordninger.

Det borgerlige flertal i børne- og kulturudvalget går ind for, at der skæres ned i normeringen for at finde de 1,4 mio. kr., det blev vedtaget at spare på SFO’erne på budgettet i 2009. Desuden er de parat til at sikre de fem mindste skolefritidsordninger en minimumnormering, der gør at de kan få dagligdagen til at hænge sammen, et synspunkt, der er enighed om i hele udvalget. Men det skal ske ved at tage personale fra de større SFO’er, så deres normering bliver endnu ringere, og det vækker vrede blandt forældre og ansatte, der bliver ramt. Samtidig er forældrebetalingen til overflod sat op i år, fra 1461 til 1566 kr. pr. måned for en fuldtids SFO-plads. - Hvordan hænger set sammen med, at Jammerbugt Kommune gerne vil tiltrække nye børnefamilier, spørger skolebestyrelsesformand Jesper Clausen fra Nørhalne Skole. Udvalgsformand Kim Bennike (DF) medgiver, at det ikke er det bedste signal at sende til familierne. - Men vi har en bundet opgave i at finde de vedtagne besparelser. Det er den ene ting. Og alle er enige om, at de små SFO’er skal sikres en minimumbemanding. Pengene til det skal findes inden for området, det ligger fast. Men hvis forældre og skoleledere kan finde pengene et andet sted, er jeg meget lydhør, fastslår Kim Bennike. Udspillet sendes nu ud i høring på skolerne i tre uger, så forslaget kan endeligt vedtages på udvalgets næste møde. Der er 21 SFO’er i Jammerbugt Kommune, én ved hver folkeskole.