SFO i tandlægeklinikken

Flere institutioner flytter fra nuværende lokaler

KONGERSLEV:Alt tyder på, at skolefritidsordningen (SFO) ved Sdr. Kongerslev Skole flytter ind på skolen. Skolebestyrelsen og kulturudvalget har holdt møde, der blev afviklet i hvad de begge betegner som "en positiv ånd". Skolebestyrelsen fremlagde på mødet deres tanker og ideer for en implementering af SFO'en på skolen. - Vi kan godt se noget fornuft i, at man i forbindelse med den sidste etape af skolemoderniseringen etablerer SFO'en i de lokaler, hvor der i dag er tandlægeklinik. Derudover kan der måske laves en lille tilbygning, siger Erik Hostrup, formand for skolebestyrelsen på Sdr. Kongerslev Skole. Den nuværende SFO er på cirka 500 kvadratmeter, og Erik Hostrup har tidligere lagt vægt på, at hvis man placerede SFO'en på skolen i lokaler, der var størrelsesmæssigt langt mindre, så ville det være en markant forringelse. -Derfor kræver vi, at SFO"ens vilkår ikke bliver forringet, sagde han til NORDJYSKE 19. april 2005. - Udgangspunktet er det samme, men vi vil ikke hænge os i kvadratmeter. Hvis pædagogerne kan sige god for de nye lokaler, så er det lig med, at SFO'ens vilkår ikke bliver forringet, siger Erik Hostrup. Allerede i går mødtes repræsentanter for personalet og skolebestyrelsen med arkitekt Tage Bach til et byggemøde. Rokade Med SFO'ens indtog på skolen, bliver deres nuværende lokaler ledige. Her er det tanken, at Kongerslev Børnehave rykker ind med børnene fra Hurlumhejhuset. De ledige børnehavelokaler i henholdsvis Kongerslev og Nr. Kongerslev kan så bruges til andre formål. Sikkert er det, at kulturudvalget næsten allerede har bestemt sig for, at der i Kongerslev skal laves et ungdomshus, som ifølge kulturudvalgsformand Lars Peter Frisk kan etableres for en skilling i forhold til hvad det normalt vil koste. Om børnehavelokalerne i Nr. Kongerslev siger han: - Det er så nyt, at vi ikke har diskuteret det igennem i udvalget endnu, men det kunne være, at Værestedet, der i dag holder til et andet sted i byen, kunne komme derop, således at det lå tættere på skolen. Det vigtigste for mig her er, at det hele er foregået i en positiv ånd, når vi har i frisk erindring, hvordan det var at lukke skolen, siger Lars Peter Frisk.