SFO på Gedsted Skole

Skolevæsen 12. september 2002 08:00

AALESTRUP: Et flertal på tre ud af de fem medlemmer af Aalestrup Kommunes børne- og kulturudvalg vedtog forleden at indstille, at Fritidshuset i Gedsted overtages af Gedsted Børnehave, og at SFO'en derfor flyttes ind på Gedsted Skole. Det skete i forbindelse med drøftelsen af den fremtidige pasningsstruktur i Gedsted. Imod stemte Doris Lauritsen (S) og Per Bisgaard (V), som hver især kom med et særstandpunkt. For at SFO-børnene kan få deres egen separate afdeling på skolens område, kræver det en ombygning af et par klasseværelser. Desuden skal fysiklokalet indlemmes, og muligvis også dele af det nuværende skolekøkken. Det er anslået til at koste omkring 800.000 kroner, hvortil kommer yderligere 200.000 kroner til flytning af diverse legeredskaber fra Fritidshusets legeplads, der er indrettet til brug for skolebørn og derfor ikke er formålstjenstlig til børnehavebørn. Samtidig sløjfes den planlagte udvidelse af Gedsted Børnehave, og de tre-seks årige vil fremover blive passet i Fritidshuset. - Doris og jeg har indgivet hver et alternativt forslag, forklarer udvalgsformand Per Bisgaard. - Vi ønsker begge at bevare SFO-en udenfor skolen, men har dog forskellige løsningsmodeller, siger Per Bisgaard. Doris Lauritzen ønskede i stedet at følge anbefalingen fra Gedsted Skole, som går på en sammenbygning af to pavilloner på skolens område, til gavn for SFO-afdelingen. Per Bisgaard gik i stedet ind for, at man stod ved de tidligere planer om at udvide Gedsted Børnehave og i stedet for de tidligere bevilgede 1,1 mio. kroner hævede beløbet til 1,25 mio. kroner, således at der var plads til det fornødne antal børn i mange år fremover. På denne måde ville SFO'en også forblive i Fritidshuset. For indstillingen til byrådet om at rømme Gedsted Børnehave og sætte den til salg stemte Henrik Bygholm (V), Gerda Sørensen (UP) og Bent Sloth (UP).

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...