Børnepasning

SFO-pædagoger er bange for børnene

Bagterpskolens fritidsordning uden pædagoger i dag

HJØRRING:- Der er børn i fritidsordningen, som både de andre børn og vi voksne er bange for. Og vi har i lang tid gjort opmærksom på problemet, som vi ikke føler er behandlet seriøst af ledelsen på Bagterp Skole. Men det er da grotesk, at børn, der har fået op til 20 ugentlige støttepædagogtimer i børnehaven, pludselig skal fungere på helt almindelige vilkår i en fritidsordning. Det giver os et psykisk arbejdsmiljø, som vi simpelthen ikke kan leve med længere, siger pædagogerne i skolefritidsordningen på Bagterp Skole, som i går indledte en overenskomststridig strejke. Fronten mellem ledelse og SFO-pædagogerne på Bagterpskolen er trukket hårdt op i disse dage. Årsagen er grundlæggende det stigende antal belastede børn, der kræver en særlig indsats og det deraf følgende dårlige arbejdsmiljø, men dråben, der udløste strejken, faldt i tirsdags. Her blev en pædagog, som et par dage forinden havde afleveret en skåneattest til skolens og fritidsordningens leder, Palle B. Kristensen, kaldt ind på kontoret, hvor hun fik en skriftlig bekræftelse på, hvad han øjensynligt betragtede som en opsigelse. - Men det var det jo ikke. Det var en attest, der skulle fritage mig for det mest belastende arbejde, siger pædagogen, der ikke ønsker at få sit navn i NORDJYSKE. Hun fik oplyst, at hendes "opsigelse" ville træde i kræft ved udgangen af marts, og at hun kunne betragte sig som sygemeldt frem til denne dato. - Jeg har været ansat ved Hjørring Kommune i 25 år, og jeg blev dybt rystet over den behandling, siger pædagogen. En anden pædagog, som havde varslet en lægeerklæring med et tilsvarende indhold, fik efterfølgende besked på, at der jo stadig var mulighed for at trække denne tilbage - en bemærkning, som pædagogen klart opfattede som en trussel om fyring. De to episoder fik personalet til at varsle den overenskomstmæssige arbejdsnedlæggelse på et pædagogisk rådsmøde på skolen tirsdag aften, og der var onsdag ingen planer om at genoptage arbejdet. - Vi genoptager ikke arbejdet, før vi kan arbejde under sikre forhold. Vi har fremsat en række løsningsforslag, men de er alle fejet af bordet, siger pædagogerne. Mange sygemeldinger Problemerne begyndte for alvor i september 2002, da en pædagog meldte sig syg i en uge - med henvisning til det psykisk hårde arbejdsmiljø med de belastede børn. Og siden har flere måtte følge trop. - Vi er ikke uddannede til at håndtere børn med de problemer vi oplever i øjeblikket. Nogle af dem har endnu ikke fået en diagnose, men det kan være DAMP-børn, autister og lignende, som ikke hører hjemme i en almindelig fritidsordning - hvis der ikke iværksættes særlige foranstaltninger. Man tager jo både de normale børn og personalet som gidsler, og det er simpelthen ikke rimeligt, siger pædagogerne. Skolens og fritidsordningens leder, Palle B. Kristensen, vedkender sig billedet at et stigende antal børn med særlige problemer i fritidsordningen, men han har ingen kommentarer til de konkrete personalesager. - Og så mener jeg bestemt ikke, at vi har børn, som man skal være bange for i fritidsordningen. Men det er da rigtigt, at vi skal tage os af børn med særlige problemer indenfor den almindelige normering. Sådan har det været i nogle år, siger han. Der var ved redaktionens slutningen ikke aftalt forhandling eller møde mellem pædagogerne og Palle B. Kristensen. Fritidsordningen er dog åben under strejken, hvor fritidsordningens ledelse tager sig at opsynet med de 140 børn, der er tilmeldt SFO'en.