Sherlock lokker med trailer til jydekrogen

Mariagerfjord Kommune sætter fokus på de oversete tilbud om at komme af med skidtet og sende mere til genbrug

For at sætte fokus på borgernes muligheder for at få styr på affald - så meget som muligt til genbrug og så lidt som muligt til afbrænding - har private husstande netop fået en pjece gennem brevsprækken. Den lokker med en konkurrence, hvor præmien er en fabriksny trailer, der passende kan bruges til at køre ting og sager til genbrug. - For at gøre det lidt interessant, er pjecen stemplet "Fortroligt" og med fokus på de ordninger, der næsten ikke bliver brugt, fortæller Poul Møller fra kommunens tekniske forvaltning. Det gælder storskrald, som man kan komme af med, hvis man ringer til kommunen og stiller tingene ud til vejen, det handler om miljøkassen og kompostbeholdere. I pjecen er det Sherlock Hansen og ikke Holmes, der retter forstørrelsesglasset mod de "hemmelige" tilbud. Med åbningen af genbrugspladserne, så erhverv også frit kan benytte dem, følger en ekstra betaling til erhverv, som vil blive fastlagt inden så længe. Private kan til gengæld glæde sig over, at det bliver billigere af være med i de kommunale afffaldsordninger i år, omkring 300 kr. for en almindelig familie.

Forsiden