Turisme

Sicilien i Lønstrup?

LØNSTRUP:I sit indlæg i NORDJYSKE 19. juli gør Bitten K. Madsen sig umage for at antyde mere eller mindre usmagelige og useriøse sammenhænge mellem byforskønnelsesprojektet på Strandvejen og henholdsvis turistforeningens bestyrelse og den pågældende restauratør. For i det mindste at undgå misforståelser, skal jeg derfor gøre rede for det faktiske forløb i forbindelse med projektet. I 2002 tog turistforeningens bestyrelse fat på at konkretisere de pladser og steder i Lønstrup, som vi mente efterhånden var forsømte og kunne trænge til et løft. Vi mente også at foreningen nu havde en økonomi, som kunne sætte os i stand til ikke kun at stille krav til byrådet, men selv deltage aktivt i projekterne omend i beskeden målestok. Et væsentligt formål med at skabe en god indtjening er jo - ud over at fremme turismen - at den kommer hele lokalområdet til gode. Resultatet blev et katalog som med hjælp fra arkitekt J. Ussing, Løkken, blev fremlagt offentligt på turistforeningens generalforsamling i 2003, hvor folk blev opfordret til at bidrage med kommentarer og forslag. Efterfølgende blev denne opfordring bekendtgjort ved opslag m.v. Efter indsamling af yderligere forslag og kommentarer, blev hele det reviderede ide-katalog fremsendt til Hjørring Kommune i efteråret 2003. Det indeholdt forslag til forskønnelse af: Bådpladsen, Strandvejens ende, solnedgangspladsen ved Rødovrestien, Rødovrestien, torvepladsen ved Bækslugten, den store parkeringsplads, Bækslugten, rensningsanlægget, parkeringspladsen ved Vesterklit og udsigtspladsen ved Rødovrestien. Der var enighed om at prioritere pladsen ved Strandvejens ende øverst. Det næste projekt ville blive en renovering af udsigtspladsen ved det blå flag og adgangsforholdene dertil. Da Strandvejsprojektet jo berører forholdene ved Villa Vest, ønskede ejeren at bidrage med et beløb, uden at stille beetingelser. (Det er i øvrigt slet ikke unormalt, idete der på lignende måder har været ete samarbejde mellem kommune n og restauratørerne i Jernbanegade i Hjørring, da den blev renoveret for nogle år siden, og på samme måde blev der samarbejdete med Hotel Marinella , da Torvepladsen i Lønstrup blev renoveret). Turistforeningen havde ligeledes givet tilsagn om at bidrage med et beløb på max. 150.000 kr. til bekostning af en form for kunstnerisk udsmykning af de mange grå stenflader. Selve projektets detailprojektering og udførelse var Hjørring Kommunes. De to kunsthåndværkere i bestyrelsen var tænkt som tovholdere i udsmykningen, som enten kunne udføres af lokale i fællesskab eller af udenbys kræfter. Vi havde stadig det vellykkede projekt med kompasrosen på Torvet ved Bækslugten i tankerne.Det blev udført af lokale kunstnere og andre, som frivilligt og gratis udførte hele arbejdete. Hvis projektet på Strandvejen skulle udføres på normal vis og ikke ved fælles, gratis hjælp, var det bestyrelsens principielle holdning, at man burde søge hjælp udefra, netop for at undgå de beskyldninger eller antydninger, som nu dukker op. Resultatet er dog blevet, at keramiker Mogens F. Hansen, som er medlem af turistforeningens bestyrelse tilbød at udførede planlagte fire keramiske kunstværker (et i hver af båsene) for et beløb på max. 20.000 kr. Da et beløb af den størrelsesorden stort set kun dækker de direkte omkostninger i forbindelse med fremstillingen, kunne bestyrelsen naturligvis ikke tillade sig at afslå, men med glæde tage imod tilbuddet, og selv den mest indædte kritiker kan vist ikke rejse beskyldninger om nepotisme i den forbindelse. Om det endelige resultat af hele projektet for enden af Strandvejen, som vi ikke har set endnu, så opfattes som smukt eller ej, er naturligvis individuelt, men langt de fleste af de tilkendegivelsere, vi får, er meget positive, og at pladsen er populær er der ingen tvivl om.