Lokalpolitik

SiD-afdelinger øger samarbejdet

Fagforeningen i Aabybro kritiserer kommunens planer om udlicitering

AABYBRO:Mens flere SiD-afdelinger fusionerer, så er der umiddelbart ikke planer om det hos SiD Aabybro, kunne formanden Erik Nielsen oplyse på generalforsamlingen, hvor 36 af de 575 medlemmer var mødt op på Biersted Kro. - Men her i 2003 er der startet et samarbejde mellem SiD i Brovst, Pandrup og Aabybro-afdelingerne. Der har været et møde med deltagelse af afdelingernes formænd og næstformænd. Næste skridt er møder, hvor vi vil skitsere de områder, som vi kan samarbejde om, sagde Erik Nielsen. Det skal munde ud i en konference, hvor alle tre bestyrelser mødes og underskriver en samarbejdsaftale. Erik Nielsen udpegede også en række områder, hvor det er gavnligt at arbejde sammen. Det er eks. personalehjælp afdelingerne i mellem, fælles blad, fælles indkøb og fælles revision. - Men der er tale om et samabejde og ikke en sammenlægning af de tre afdelinger, understregede Erik Nielsen. Han oplyste, at der er planer om en sammenlægning af afdelingerne i Fjerritslev, Løgstør, Nibe, Farsø og Aars. Derudover kritiserede Erik Nielsen Aabybro Kommunes planer om at udlicitere vedligeholdelsen af de kommunale veje. - Så er den gal igen. Nu vil kommunen undersøge, om det kan svare sig at lade en privat leverandør overtage det arbejde, som den kommunale entreprenørafdeling har udført gennem en menneskealder. Det er et paradoks, at man igen fra politisk side vil angribe sektoren, når man ser tilbage på, at den kommunale gartnerafdeling i år 2000 vandt deres eget arbejde i licitation, sagde Erik Nielsen. Han havde heller ingen roser til den borgerlige regering, tværtimod kritiserede han dens lovgivning og besparelser inden for bl.a. daghøjskoler, arbejdsmiljø samt indførelsen af brugerbetaling på AMU og VUC-kurser. Afdelingen har i årets løb inddrevet 1.124.055 kr. til medlemmerne. Det er en fordobling i forhold til året før, og det skyldes, at SiD-afdelingen er gået over til en mere effektiv registrering af sagerne. Til bestyrelsen var der genvalg af Jørgen Olsson, Per Vad og Niels Christensen, mens Ove S. Jensen afløser Lars Larsen, der har skiftet afdeling p.g.a. nyt job. Suppleanter er Kaj B. Pedersen, Michael Jensen, Claus M. Jensen og Thomas Eskildsen. Bilagskontrollant Inge Marie Eriksen blev også genvalgt. Regnskabet gav overskud på 10.468 kr., og egenkapitalen er 648.470 kr.