Nibe

SiD danner ny lokalafdeling

Fjerritslev-formand Lindy Mortensen indstillet som formand for fælles afdeling

MIDTFJORD:Hvis det ellers går, som præsten prædiker, vil de fire SiD-afdelinger i Løgstør, Fjerritslev, Nibe og Farsø blive til én stor afdeling til september. Gennem nogle måneder har afdelingerne arbejdet hen mod sammenlægningen, og den nuværende Fjerritslev-formand Lindy Mortensen er indstillet til formandsposten i den nye Midtfjord-afdeling. Om han bliver det, afgøres på en stiftende generalforsamling tirsdag 2. september i Løgstør. Forinden skal der være ekstra generalforsamlinger i alle fire afdelinger tirsdag 12. august, hvor sammenlægningen skal godkendes endeligt. Lindy Mortensen har været formand i Fjerritslev i 11 år, og hvis han vælges til den nye opgave, rykker han til SiD-kontorbygningen i Løgstør, der skal tage sig af det regnskabsmæssige, teknik, skat og så videre. Til gengæld flyttes en faglig medarbejder til Fjerritslev, hvor der stadig skal være kontor. Netop bevarelsen af de nuværende kontorer i hele området vægtes højt, fordi medlemmerne i specialarbejderforbundet skal opleve at få en god service, siger Lindy Mortensen. Lokalt i Fjerritslev Kommune er medlemstallet faldet en del de senere år. - Vi har mistet utrolig mange arbejdspladser de seneste fem år. Faktisk cirka 500. I den periode er vi gået ned med 100 medlemmer, siger Lindy Mortensen. Faldet er fortsat i år omend knap så voldsomt. Samme fald opleves andre steder. Den nye Midtfjord-afdeling vil omfatte 2.600 medlemmer, og sammenlægningen giver mulighed for at holde kontingentet i ro og stadig bevare de lokale kontorer. Samtidigt kan de ansatte arbejde med forskellige sagsområder, altså en form for specialisering. - Det er der hårdt brug for i en tid, hvor nye regler om arbejdsopgaver stille stadig større krav til os, siger formand for SiD Løgstør Gunnar H. Nielsen. SiD's hovedbestyrelse har netop godkendt sammenlægningen, og lokalt har Lindy Mortensen ikke hørt andet end opbakning hertil.