SiD er åben over for et storforbund

SiD-formand mener strukturændring er påkrævet

BRØNDERSLEV:Der har været diskuteret struktur i fagbevægelsen i rigtig mange år og det vil sikkert være en diskussion, som vil fortsætte fremover. Det mener formand for SiD i Brønderslev, Orla Thomsen. På afdelingens generalforsamling oplyste han, at der i øjeblikket foregår nok en af de mest opsigtvækkende debatter på dette område, nemlig diskussionerne mellem KAD, TIB og SID om at nedlægge alle tre forbund og skabe et nyt storforbund med omkring 450.000 medlemmer. - Fra afdelingens side er vi gået aktivt ind i denne debat, da vi mener at det er nødvendigt med strukturændringer. Hvorfor nu det? Vi kan i fagbevægelsen - også i Brønderslev - se at der er en fortsat medlemsnedgang. Dette skyldes flere årsager: Ændringer i erhvervsstrukturen, ændringer i uddannelsesmønstre, ændret adfærd og forståelse for fagforeninger specielt blandt unge medlemmer, en borgerlig regering og dens forslag der animerer til egoistiske tankegange og så videre. - Vi mener disse ting stiller nye krav til os som fagforening. I SiD Brønderslev har vi altid sat medlemsservicen i højsædet og vi tror vi i endnu højere grad skal gøre dette, samtidig med at vi bliver langt bedre til at synliggøre os som fagforening. - På baggrund af dette holdt vi bestyrelseskonference i november, hvor hoved-konklusionerne var, at en ny struktur skal tage sit udgangspunkt i primært to ting. Nemlig at vi skal være tæt på medlemmerne og vi skal være professionelle i vores arbejde. - Disse to ting vil efter vores opfattelse betyde, at de enkelte afdelinger skal være større, således at der sikres en optimal personale-sammensætning, samtidig med at vi opnår nogle stordriftsfordele og dermed på sigt også et billigere kontingent. Det kunne rent fagligt være utrolig godt, hvis vi havde så meget personale, at de faglige sekretærer blev mere specialiseret. Samtidig hermed skal der ikke være for langt til sin fagforening, hvorfor man kunne forestille sig at en afdeling dækkede et større område, men med filial kontorer med daglig åbningstid ude i de enkelte kommuner. - Kunne man ikke forestille sig en ny struktur der omfattede de tre forbund i Dronninglund, Løkken-Vrå, Pandrup og Brønderslev? spurgte Orla Thomsen Han oplyste, at SiD i løbet af året vil tage denne diskussion op med medlemmerne. - En ny strukturskal jo ikke bunde i, hvad bestyrelserne eller de ansatte ønsker, men i hvad medlemmerne ønsker. På den baggrund vil vi gerne opfordre alle til at begynde at tænke over dette emne og vi stiller os gerne til rådighed for klubber med videre i denne diskussion, understregede SiD-formanden.