Aalborg

SID-fokus på fiskerikrise og fusionsplan

HIRTSHALS:- Det blev en rigtig god generalforsamling, hvor der med gode spørgsmål og konstruktiv debat blev sat fokus på de meget væsentlige emner for os, nemlig den evnetuelt kommende fusion mellem SID og KAD samt den alvorlige situation for fiskeriet, som mange udtrykte store betænkeligheder over, siger formanden for SID i Hirtshals Lindy Grønkjær. Omkring 80 medlemmer var mødt op til den årlige seance. I afdelingens beretning, som blev fremlagt af Lindy Grønkjær, var netop fusionsplanerne, situationen på havnen i Hirtshals og fiskeripolitikken de centrale emner. På en ekstraordinærkongres sidst i marts tager SID og KAD begge stilling til en fusion af de to forbund. Vedtages planerne, skal der holdes urafstemning blandt de to forbunds medlemmer, og så kan fusionen eventuelt vedtages på den ordinære kongres i Aalborg engang efter 1. juni. - Der er altså fortsat turbo på drøftelserne omkring en fusion, og nu er beslutningens time nær. - Men det er jer, medlemmerne, der ved en urafstemning i sidste ende træffer afgørelsen. Det kalder jeg demokrati i yderste klitrække, sagde formanden. Hirtshals havn er det erhvervsområde i kommunen, hvor størstedelen af SID-afdelingens medlemmer er beskæftiget, primært med tilknytning til fiskeindustrien, transport, køle og frysehuse samt fiskeri. - Det er med spænding vi kan følge den udvikling og forøgede aktivitet der foregår på havnen, især omkring godstransporten. - De mange fragtskibe, der anløber Hirtshals giver øget aktivitet og beskæftigelse, sagde formanden. Han omtalte herefter den kommende bygning af Hirtshals FiskeTerminal, inden han nok engang forholdt sig endog meget kritisk til den nationale og internationale fiskeripolitik. - Jeg skal nok engang udtrykke min store bekymring ved indførelse af individuelle omsættelige kvoter (IOK), sagde han. - Der lægges ikke skjul på, at der arbejdes på, at indføre IOK på andre arter end sild og makrel, og det, tror jeg, vil føre til endnu større problemer. - SID Hirtshals har altid taget stærk afstand fra IOK. Men vi går ind for individuelle kvoter til de enkelte fartøjer, sagde Lindy Grønkjær.