Skagen

SiD-formand på frierfødder

Ønsker fælles afdeling for SiD og KAD i Skagen og Hirtshals

SKAGEN:Samtlige medlemmer af Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) og SiD i Skagen og Hirtshals samlet i én afdeling med kontorer i både Skagen og Hirtshals fra januar 2005. Det er den løsning, som blandt andet formanden for SiD Skagen, Villy Albertsen, nu arbejder frem mod, men det bliver måske ikke helt let at få opbakning til denne løsning fra alle parter i sagen. Det vil nemlig betyde, at KAD’s afdeling i Frederikshavn skal afgive de medlemmer, som de nu har i Skagen, ligesom også KAD’s afdeling i Hjørring skal afgive de medlemmer, som de har i Hirtshals, til den nye fælles afdeling. - Personligt foretrækker jeg en fusion mellem Frederikshavn, Sæby og Skagen, men jeg vil gerne have talt med mit bagland om sagen, før jeg kommer med yderligere kommentarer, siger formanden for KAD Frederikshavn/Skagen, Tove Christensen. Et A-kasse samarbejde mellem afdelingerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby blev luftet i foråret, før ønskerne om en fusion mellem Skagen og Hirtshals kom på bane. - Men vi mener, at der er meget mere perspektiv i et samarbejde med Hirtshals, da erhvervsstrukturen i Skagen og Hirtshals minder meget om hinanden, og der begge steder er mange ansatte inden for fiskeindustrien. Jeg er også overbevist om, at KAD’s medlemmer i Skagen vil foretrække denne model, siger SiD-formanden. Meldingen fra hovedforbundet er, at der ikke inden for de næste tre måneder må laves aftaler om sammenlægning af SiD-afdelinger, uden at også KAD er med i snakken. Også på landsplan arbejdes der nemlig hen mod et bryllup med virkning fra januar 2005. Et bryllup mellem KAD og SiD på landsplan er for øvrigt heller ikke uden problemer. - SiD har cirka 300 afdelinger i Danmark, mens KAD kun har omkring 25 afdelinger på landsplan, så der er mange kritiske røster både blandt medlemmer og afdelingsformænd inden for SiD, da vi mener vores styrke netop er, at vi er ude i de lokale områder, siger Villy Albertsen. Han lægger nu op til et møde mellem SiD-afdelingerne i Skagen og Hirtshals, hvor også KAD-afdelingerne i Frederikshavn og Hjørring deltager for at snakke det hele igennem. - SiD i Skagen har omkring 1150 medlemmer og SiD i Hirtshals omkring 1300 medlemmer. Hvis vi dertil lægger de cirka 600 KAD-medlemmer fra Skagen og cirka 800 fra Hirtshals, bliver der tale om en fælles afdeling med cirka 4000 medlemmer, og det mener vi er et passende antal, når man tager hensyn til det område, der skal dækkes. - Vi ville få en betydelig position inden for fiskeri og fiskeindustri. Det ville betyde frigørelse af kræfter til at tage sig af specialopgaver, hvor vi i dag stort set alle skal være inde i det hele, fastslår Villy Albertsen, der understreger, at de nuværende SiD-kontorer i Skagen og Hirtshals skal fortsætte. Hvis modellen bliver gennemført, er der ikke umiddelbart lagt op til reduktion i antallet af personer på fagforeningskontorerne. Formanden vil dog ikke give nogen garanti for, at det ikke kan komme på tale, at man på sigt vælger at droppe en eller flere stillinger i forbindelse med naturlig afgang. Det kunne også være med til på længere sigt at holde kontigenten i ro.