Skagen

SiD i Skagen-Hirtshals bliver måske SiD Nord

HIRTSHALS: Det ser alvorligt ud til at SID i Skagen og SID i Hirtshals snart smelter sammen til SID Nord. Af en samarbejdsaftale som bestyrelserne i de to afdelinger har godkendt fremgår det, at man arbejder hen mod en egentlig sammenlægning omkring januar 2005. Man er endvidere påpasselige med at indskærpe, at der fremover stadig vil være fuldt bemandede kontorer i såvel Skagen som Hirtshals. På de ordinære generalforsamlinger til vinter skal de to afdelingers medlemmer så tage stilling til en sådan eventuel sammenlægning. Samrbejdet har allerede givet sig udslag i, at der næste lørdag holdes en stor fælles medlemsfest i Skagen. schib