EMNER

SiD i tre kommuner går sammen i ny afdeling

BRØNDERSLEV:Til generalforsamlingen på tirsdag i SiD Brønderslev stilles der forslag om, at afdelingens bestyrelse bemyndiges til at arbejde videre med planerne om skabelse af en ny lokalafdeling, bestående af medlemmerne af KAD og SiD i Brovst, Aabybro og Brønderslev kommuner og eventuelt andre omkringliggende kommuner. I dette arbejde pålægger generalforsamlingen bestyrelsen at arbejde for, at den kommende lokalafdeling af SiD-KAD sikres så optimal en medlemsservice som muligt. Desuden pålægges det bestyrelsen at arbejde for en fair repræsentation både hvad angår mænd/kvinder, de enkelte brancher samt mellem de nuværende kommuner. - Der lægges op til, at de afdelingskontorer, der er for nuværende, bevares, og at disse kontorer som minimum skal bemandes med en faglig medarbejder samt en A-kasse medarbejder, fortæller SiD-formand Orla Thomsen fra Brønderslev. Videre foreslåes det, at der sikres en organisatorisk opbygning, hvor der er mulighed for at diskutere såvel faglige som politiske emner i den enkelte kommune. Orla Thomsen mener, at der skal være en lokal afdeling, der sikrer solide faglige og politiske aktiviteter. Målet er, at en lokal afdeling på sigt kan gøres billigere i administration. Medlemmerne skal sikres en ordentlig information og inddrages i diskussionen. Det skal blandt andet ske gennem afholdelse af medlemsmøder. Den ny struktur i SiD forelægges på en ekstraordinær kongres 27.-28. april. Siges der ja, skal der efterfølgende holdes urafstemning i SiD og KAD. Målet er, at fusionen skal være en realitet 1. januar 2005.