SID-kommentarer til Højesteret

Arbejdsmarked 14. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: I ansøgningen til Procesbevillingsnævnet har SiD bl.a. anført, at sagen, efter SiD"s mening, rejser flere principielle spørgsmål, og lister spørgsmålene op: 1) Hvor aktiv en rådgivning kan der kræves af en rådgiver, når rådgivning ikke efterspørges? 2) Hvor åbenbare forhold skal der gøres opmærksom på i forbindelse med rådgivningen? 3) Er bevisbyrden omvendt vedrørende tabet af rådgiveransvarssituationen, eller finder der en anden tabsvurdering sted end i andre erstatningssituationer? 4) Skal en rådgiver, i en situation som den foreliggende, anbefale en rådssøgende, hvis erhvervsevne er nedsat, og som har været ude af arbejdsmarkedet, at sige nej til efterløn, uagtet der ikke er anledning til det? - De ovennævnte fire spørgsmål er der allerede taget stilling til i retspraksis, for så vidt angår rådgivning fra en fagforening til et medlem, måske ikke i dagpengespørgsmål, men der er i hvert fald tale om en parallel problemstilling. Følgelig mener jeg ikke, betingelserne for at indbringe sagen for Højesteret er til stede. Der er tale om en konkret, begrundet retsafgørelse ud fra det begivenhedsforløb, som Bent Bøge Mortensen har været igennem, og ikke en principiel sag. Ud over dette, virker det umiddelbart underligt, at det nu er blevet den lille mands kamp mod fagforeningen. Man skulle tro at fagforeningen netop var til for at beskytte den lille mand, siger advokat Anker Laden-Andersen, der omgående indsendte sine bemærkninger i sagen til Procesbevillingsnævnet. Nævnet ventes at tage stilling til om SiD får lov til at indbringe sagen for Højesteret i løbet af september.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...