SiD-kritik af kommunal aktiveringspolitik

SiD/KAD Stor-Aalborg fremhæver Hobro som et godt eksempel - modsat Aalborg

AALBORG:- Vi hverken kan eller vil acceptere, at folk sendes ud i forskellige projekter, som stort set alle ligner ordinært arbejde og som sådan er konkurrenceforvridende i forhold til det ordinære arbejdsmarked. Det sagde Finn Børge Jensen, formand for SiD/KAD Stor-Aalborg, i en stærk kritik af Aalborg Kommunes aktiveringspolitik, da SiD-sammenslutningen holdt repræsentantskabsmøde i fagforeningsbygningen Søndergade 62. Han måtte imidlertid også konstatere, at kommunen ikke hidtil har haft nogen særlig forståelse for SiDs holdning, hvorfor man oplever, at "bistandsklienter pakker legetøj, passer kantine, passer børnehave, vasker tøj, reparerer biler" og lignende. - På det seneste har vi dog fået sat fokus på et par opgaver, og det vil forhåbentlig bevirke, at kommunen ændrer sin indstilling til aktiveringsprojekterne, sagde Finn Børge Jensen i forretningsudvalgets beretning og pegede på, at det i Hobro Kommune er besluttet, at folk i aktivering skal have udbetalt ordinære lønninger: - Vi vil nu forsøge at få de samme forhold indført i Aalborg. Det er ganske enkelt for galt, at man i et velfærdssamfund som det danske skal have slavelignende forhold for en del af vore medmennesker, hvilket selvfølgelig også bevirker, at aktiveringen virker løntrykkende i forhold til det ordinære arbejdsmarked, sagde Finn Børge Jensen. I det hele taget var tonen barsk ved repræsentantskabsmødet, der også vedtog en udtalelse under overskriften, at den borgerlige regering åbenlyst betragter fagbevægelsen og de svageste i samfundet som sine fjender: "Regeringen vil have gennemført sine stærkt ideologiske forslag uanset konsekvenserne. Den interesserer sig ikke for, hvad andre mener ... den forsøger at sælge sin politik under parolen "frihed for den enkelte." Det betyder, at de stærkeste skal styrkes og de svageste vil tabe. Men individuelle aftaler fungerer kun mellem lige parter - og forholdet mellem ansatte og arbejdsgiver er ikke lige", hedder det blandt andet i udtalelsen, der opstiller en liste over de regeringstiltag, som SiD/KAD Stor-Aalborg er imod. Det drejer sig blandt andet om deltidsloven, tværfaglige A-kasser, arbejdsskadereformen, forslaget om tilskud til at passe egne børn og forslaget om gebyr på voksen- og efteruddannelse. Et vigtigt punkt på repræsentantskabsmødet var den lokale SiD-struktur i Aalborg. Finn Børge Jensen fortalte, at der er indgået aftale mellem SiD Havne- og Lagerarbejderne og SiD Cementarbejderne om en fusion pr. 1. januar 2004. Fysisk set bliver det det sådan, at cement-afdelingen flytter ned til havne- og lagerarbejderne. I det hele taget arbejder man frem mod én fælles afdeling i Aalborg. Der er nedsat to udvalg, som sonderer tingene med hensyn til fælles kontor og fælles A-kasse, og det er besluttet, at Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) også skal have tilbud om indplacering. Som antydet tidligere er KAD i første omgang kommet med i sammenslutningen SiD Stor-Aalborg, der nu består af ni afdelinger.