SiD-medlemmer får flexjob i stedet for pension

Fagboss roser virksomheder for en social indstilling

Hr. Hansen kom alvorligt til skade med ryggen på sin arbejdsplads. Skaden var så alvorlig, at det ikke var muligt at vende tilbage til den samme stilling, ligesom en revalidering eller en omskoling heller ikke kunne komme på tale. Der var kun ét at gøre: Pension. Sådan var situationen, før flexjobbene marcherede ind i Sæby Kommune i 1999/2000. Det oplyser formanden for SiD, Sæby, Carl Aage Stenfeldt. Hvis Hr. Hansen kom til skade med sin ryg i dag, ville det derimod ende med et flexjob, hvor han kun skal være på virksomheden i de antal timer, han kan holde til. Lænestolen - Ordningen er en succes og en tryghed for de medlemmer, der for eksempel får en arbejdsskade. Før var det en pension og hjem i lænestolen. Med et flexjob beholder du tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det betyder meget for den enkelte medarbejder - men også for medarbejderens familie, siger Carl Aage Stenfeldt, der konstaterer, at langt de fleste virksomheder er det sociale ansvar bevidst. Fagforeningen har således ikke problemer med at overbevise ledelsen om, at en syg medarbejder - der måske har været på virksomheden i 20 år - fortjener at blive i jobbet. Det gør det selvfølgelig også nemmere, at private og offentlige virksomheder har mulighed for at få refunderet en pæn del af lønnen til personen i flexjob. Faktisk kan virksomheden få refunderet op mod 2/3 af lønnen. Ingen problemer Selv om mange ansatte har en skepsis over for ordningen og blandt andet frygter, at flexjob vil erstatte et regulært job, så møder fagforeningen dog ingen problemer, når medarbejderen efter en sygemelding vender tilbage til sin gamle virksomhed - bare i en anden funktion end tidligere. SiD har et tæt samarbejde med Sæby Kommune omkring flexjob. Blandt andet skal der laves lægeundersøgelser af den enkelte, ligesom det også er kommunen, der har det opsøgende arbejde ude hos virksomhederne. I øjeblikket har SiD godt 20 personer i flexjob. Hovedparten af dem er med i ordningen, fordi de har fået en arbejdsskade.