SiD-medlemmer vil bevare lokalt kontor

Formanden John Hansen advarer imod centraliserering

Arbejdsløshed 1. marts 2003 07:00

HADSUND: 65 medlemmer gav på generalforsamlingen for den lokale afdeling af SiD entydigt signal om, at man ønsker kontoret på Gl. Visborgvej bevaret. Centralt pågår der i øjeblikket forhandlinger mellem SiD, KAD og TIB (Træ-Industri-Byg) om at slå de tre fagforeninger sammen, og generelt går tendensen i retning af færre lokalkontorer, men formand John Hansen har taget det klare signal til sig. - SiD har den eneste fagforening repræsentation i alle kommuner, og det kan blive svært at bevare, men som jeg tolker det, er det en advarsel til forhandlerne om, at hvis SiD'erne ikke kan finde sig selv i en ny konstruktion med TIB og KAD, så er der ikke opbakning til det, siger han. Netop nu er den lokale forankring særlig nødvendig, fordi nye regler kræver, at man lægger sit CV ind på internettet. - Mange af vores medlemmer har ikke så meget som prøvet at sidde ved en computer, bemærker John Hansen, der ledsager udsagnet med en malende beskrivelse af, hvordan en jord- og betonarbejder uden pc-erfaring betjener et tastatur. Afdelingen har opstillet en computer særligt til formålet og samler de ledige i hold, som modtager hjælp og instruktion. - Men det kræver rigtigt mange ressourcer ved siden af alt det andet, vi laver, siger John Hansen, der i øvrigt er spændt på, om CV'erne kaster job af sig til SiD'erne, som traditionelt skaffer sig job ved personligt fremmøde. Det handler om ganske mange CV'er, for de senere år har ledigheden blandt SiD'erne været i vækst, og alene i 2002 steg den fra cirka 15 procent til knap 20. Ledigheden rammer især SiD'erne hårdt, fordi hovedparten af medlemmerne er dårligt uddannet. - Men vi gør, hvad vi kan for at rette op på det med efteruddannelse af de ledige, fortæller formanden, der finder det lidt ironisk, at det ofte medfører, at man mister medlemmer. - Bliver de for eksempel social- og sundhedsassistenter, så organiseres de i FOA, forklarer John Hansen, som i løbet af de sidste to år har måttet sige farvel til 100 medlemmer og nu har 1100 tilbage. Det er der ifølge formanden også andre forklaringer på: En del arbejdspladser er blevet flyttet uden for landets grænser til lande, hvor arbejdskraften er billig, og erhvervslivet kører i almindelighed trægt. Formanden fremlagde på generalforsamlingen, at årets faglige sager totalt har indbragt medlemmerne godt 1,3 millioner kroner. Blandt posterne er arbejdsgivernes betaling for de første to ledighedsdage (G-dage), og selvom det beløbsmæssigt er beskedent i forhold til det samlede billede, så harmes John Hansen over, at også offentlige arbejdsgivere prøver at smyge sig udenom. - Vi er fuldstændigt enige med arbejdsgiverne om, at G-dage er noget, Fanden har skabt, men reglerne skal følges, og under alle omstændigheder er det fuldstændigt uantageligt, at de ledige, som det sker, presses til at afstå fra G-dagene, siger John Hansen. Peter Jensen, Mogensgade, Hadsund, og Børge Bach, Mølbakvej, Skelund, kunne i årets løb fejre jubilæum efter 50 års medlemskab og modtog på generalforsamlingen SiDs 50 års nål i sølv med emalje.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...