Overenskomster

SiD-nej til honorarer

Specialarbejderne i færd med at sammenlægge lokalafdelingerne

KONGERSLEV:SiD-afdelingen Skørping-Kongerslev vedtog på sin generalforsamling en udtalelse, som tager afstand fra, at SiD-forbundsformænd eller SiD-ansatte hæver honarer for bestyrelsesarbejde ved siden af det arbejde, som de egentlig er valgt eller ansat til. -Vi så hellere, at de fik en ordentligt løn. Vi mener, at der skal være åbenhed omkring vore lønninger, og tager afstand fra, at der bliver hævet større honorarer ved siden af. Vore medlemmer går ind for fast løn uden skjulte tillæg, siger SiD-formand Allan Busk. Han aflagde beretning på Kongerslev Kro om det forgange år i SiD-afdelingen, der organiser omkring 900 medlemmer. Umiddelbart forestående i 2004 er strukturomlægninger, men der bliver allerede nu arbejdet på at få sammenlægningerne på plads. - Vi skal vel op på en størrelse på mellem 2500 - 5000 medlemmer i de enkelte afdelinger. Sammenlægninger skal senest være på plads efter kongressen 2004 , men vi lægger op til, at der sker noget inden. Mulige samarbejdspartner kunne være Hadsund, Støvring , Arden og Hobro, forklarer Allan Busk. Den lokale SiD-bestyrelse er ni-m/k stor, hvor Skørping og Kongerslev hver har fire medlemmer. Nyvalgt for Skørping afdeling blev Carsten Jensen, tillidsmand for servicemedarbejderne i Skørping Kommune. Han blev valgt i stedet for Preben Jæger, som ikke ønskede at genopstille. Den nuværende bestyrelse har Allan Busk som formand. Skørping-repræsentanterne tæller Carsten Jensen, Søren Mogensen, Lars Vachmann, Anders Jellesen, mens Kongerslev har valgt Allan Riise, Ulla Carlsen, Peter Hjul Kristensen og Aage Larsen. Helle Læsø er bestyrelsessuppleant. Generalforsamlingen valgte også to kongresdelegerede. Formand Allan Busk deltager som født medlem sammen med Lars Vachmann, og som suppleanter blev Allan Riise og Peter Hjul Kristensen valgt for henholdsvis Busk og Vachmann. Ungdomsrepræsentant blev Martin Bruher Kristesen.