EMNER

SiD Nibe fusionerer mod vest

Bedre service for færre penge

NIBE:Afdelingerne af SiD i Nibe, Løgstør, Farsø og Fjerritslev agter at opløse sig selv og lægge kræfterne i en fælles afdeling med virkning senest fra årsskiftet. Den nye stor-afdeling kommer til at omfatte 2600 medlemmer - Nibe bidrager med lidt over 500, og afdelingskontoret får hovedsæde i Løgstør, lyder oplægget fra de de fire afdelinger, der netop er godkendt på generalforsamlingen i SiD Nibe, og bliver finpudset i de kommende uger, inden planerne bliver sendt til godkendelse i SiDs hovedbestyrelse. - Ærgerligt, at Aars ikke ville være med. De sprang af en eller anden grund fra i sidste øjeblik, men vi andre fortsætter ufortrødent med sammenlægningen. Det er der bred enighed i bestyrelserne om, siger formand for SiD Nibe de seneste 24 år, Asger Kristensen. Med vestløsningen satser afdelingerne på besparelser og effektiviseringer. Asger Kristensen erkender, at de nuværende små afdelinger er yderst sårbare ved fravær som konsekvens af typisk kurser, ferier, møder og sygdom. - Der kan ikke være overlapninger på alle poster, og som det er nu, deltager eksempelvis alle formænd ofte i de samme møder. Det går ud over behandlingen af sager fra dem, vi servicerer, medlemmerne. Omvendt sparer den nye teknologi os for en del ressoucer, men samtidig ønsker vi at tilbyde medlemmerne en bredere service, der ikke blot handler om overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold. - Opgaverne bliver stadig mere specialiserede. Derfor agter vi at samle specialer på de enkelte servicekontorer, og det kan betyde, at et medlem fra f.eks. Nibe bliver henvist til et service-kontor i en af de tre øvrige kommuner. Så skal eksempelvis jeg ikke på samme tid både støtte medlemmer i tvister om alt fra løn, ferieepenge og arbejdsskader til forhold, der kræver rådgivning om sociale- og familiemæssige forhold. Den nye stor-afdeling ansætter efter planen en uddannet socialrådgiver - sådan en råder SiD Nibe ikke over i øjeblikket. De fire nuværende afdelinger - inklusiv Nibe - beholder deres kontorer, og medlemmer fra Nibe Kommune skal også fremover henvende sig til SiD på Toften i første omgang. - Det er et krav, at alle service-kontorer mindst bliver bemandet med en faglig medarbejder og en fra A-kassen. Vi sikrer alle valgte og ansatte fortsat beskæftigelse, og reduktion vil kun finde sted ved naturlig eller frivillig afgang, lover Asger Kristensen. Afdelingerne af SiD i Nibe, Løgstør, Farsø og Fjerritslev sender ansøgningen om sammenlægning til behandling i SiDs hovedbestyrelse enten i maj eller juni.

Breaking
Dom i sagen om Løkken Sparekasse
Luk