SiD-planer om fælles A-kasse

Skagen, Frederikshavn og Sæby overvejer nyt samarbejde

Arbejdsløshed 27. februar 2003 07:00

SKAGEN: SiD-afdelingerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby har indledt drøftelser om etablering af en fælles A-kasse, så alle de administrative rutiner kan køres centralt, og personalet i de enkelte afdelinger kan koncentrere sig om at vejlede medlemmerne og servicere dem. Det oplyste formanden for SiD Skagen, Villy Albertsen, på generalforsamlingen i aftes. Hvis sammenlægningen bliver en realitet, vil det også kunne give besparelser på driften, ligesom det også på sigt vil kunne give personalemæssige besparelser. - Vi er i gang med forhandlingerne, og indtil videre er vi principielt enige om, at den nuværende service ikke må forringes, ligesom vi er enige om, at der skal bevares bemanding på alle tre afdelingskontorer, og at formålet ikke er personalereduktioner, fortalte formanden. Færre medlemmer Baggrunden for at etablere en fælles A-kasse er blandt andet, at SiD har udsigt til i de kommende år at miste mange medlemmer, da aldersfordelingen blandt afdelingens medlemmer har en kraftig overvægt af de ældre medlemmer, og som beskæftigelsessituationen ser ud, at der vil komme et tilsvarende antal unge medlemmer ind. - Dette vil få en afgørende indvirkning på afdelingens økonomi, og vi er i øjeblikket i gang med en dybere analyse af, hvad en fælles A-kasse vil betyde for afdelingerne, ligesom vi også er i gang med at udarbejde de juridiske dokumenter, som der i givet fald bliver brug for. - Når alt dette er på plads, og hvis bestyrelsen stadig bakker op om ideen, forelægges det samlede forslag for generalforsamlingen, der så træffer den endelige beslutning, sagde Villy Albertsen. Der er i øjeblikket 1150 medlemmer i SiD Skagen. Hvis de tre A-kasser i Skagen, Frederikshavn og Sæby bliver lagt sammen, vil der i alt blive cirka 4000 medlemmer i den nye fælles A-kasse. Der er ikke på nuværende tidspunkt lagt nogen tidsplan for en eventuel sammenlægning, men ifølge Villy Albertsen kunne en realistisk dato måske være 1. januar 2005. Nyt forbund Samtidig arbejdes der jo på landsplan hårdt på at skabe et nyt fælles forbund for Specialarbejderforbundet, Kvindeligt Arbejderforbund og Forbundet Træ-Industri-Byg. - Et sådant nyt forbund vil kunne mønstre 470.000 medlemmer, og det vil være en væsentlig del af LO's samlede medlemstal. Det kunne blive et godt modtræk til de mange angreb på fagbevægelsen, som vi har set i den seneste tid fra blandt andet den borgerlige regerings side, fastslog formanden. De tre forbund har nedsat tre udvalg, der skal belyse, hvad det nye forbund skal indeholde, og i juni i år skal et oplæg være klar, som så skal diskuteres i forbundene frem til kongresserne til næste år. - Hvis det virkelig lykkes, er det en enestående chance for fagbevægelsen til at skabe en slagkraftig organisation, der både er stærkt lokalt forankret, og som er i stand til at fremføre medlemmernes holdninger og krav, sagde Villy Albertsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...