Socialforsorg

SiD protesterer over uværdig aktivering af bistandsklienter

Bistandsklienter i Aalborg behandles ikke ordentligt, mener SiD

AALBORG:- For nogle år siden viste TV, hvordan Farum Kommune satte bistandsklienter til at pakke fuglefrø for et privat firma. Betalingen de fik, var bistandshjælpen. Vi var rystede og sagde, at der kan man se, hvor uværdigt en borgerlig styret kommune behandler sine medborgere. - Men i dag sætter Aalborg Kommune bistandsklienter til at pakke legetøj i poser for et privat firma. Betalingen er deres bistandshjælp. Så dybt er vi sunket. Sådan skriver SiD Anlæg & Byg i Aalborg i et protestbrev til Aalborg Kommune, der netop er blevet vedtaget på afdelingens generalforsamling. - Mennesker, hvis eneste problem er, at de ikke har et arbejde, skal i vores kommune konkurrere med indsatte i fængslerfne og beskyttede værksteder på lønnen. Det giver en forsmag på hvad der venter de ledige, som i dag er i A-kasse og derfor på arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis det lykkes kommunerne at få indført et én-strenget system for de ledige, fortsætter SiD i deres udtalelse til Aalborg Kommune. De utilfredse SiD-medlemmer peger på, at man i Hobro Kommune er gået en anden vej. Her ansætter man bistandsklienter til en overenskomstmæssig løn og under normale vilkår. Det giver de ledige adgang til a-kassesystemet. - Aalborg kan igen komme til at vise vej ved at gøre det samme fastslår de utilfredse SiD-medlemmer. På generalforsamlingen beklagede afdelingsformand Finn Børge Jensen udviklingen i arbejdsløshedsstatistikken, som han betegnede som uhyggelig. I de seneste tre måneder har afdelingen oplevet en ledighed, som er 25 pct. større end på samme tid i fjor. Det får Finn Børge Jensen til at efterlyse initiativer fra regeringen til at nedbringe ledigheden. - Vi har en regering, der er meget handlekraftig, når det drejer sig om at genere fagbevægelsen og dens medlemmer. Men den samme regering er helt uden initiativer, når det drejer sig om at sikre arbejde til alle. Det kan man kun sikre ved at stille krav til arbejdsgiverne, og det tør regeringen ikke, understregede Finn Børge Jensen på afdelingens generalforsamling. At det stadig kan svare sig at stå i fagforening for de medlemmer, der kommer ud for en arbejdsskade eller er ansat hos arbejdsgivere, som ikke overholder overenskomsten, afspejler sig i at afdelingen i løbet af det seneste år i alt har hentet 4,7 mio. kr. hjem i erstatninger til medlemmer, som har været ude for en arbejdsskade. Udover forringelserne for de ledige er SiD Anlæg & Byg i Aalborg også meget utilfreds med regeringens nedprioritering af AMU-centrene. - Situationen er meget alvorlig for vores medlemmer, da stort set samtlige kurser i dag kræver, at der skal betales for hver enkelt medarbejder, som virksomhederne sender på efteruddannelse - og vi ved jo alle, at det sjældent er vores folk, som virksomhederne satser på, når der skal betales for efteruddannelse. Og som om denne forringelse ikke er nok, har den borgerlige regering vedtaget, at den enkelte elev på AMU-centrene fremover selv skal betale 400 kroner pr. kursusuge. Så kan vi vist alle regne ud, aat hverken de ledige eller folk på bistandshjælp får den opkvalificering, som de ofte har brug for, påpegede Finn Børge Jensen.