SID-sagen i store træk

Pension 14. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Sagen om den 66-årige tidligere buschauffør, Bent Bøge Mortensen, strækker sig over snart syv år - hvoraf de seneste fem år er foregået som retsligt efterspil om efterlønnen, der blev udhulet. 1995: Bent Bøge Mortensen fik en arbejdsskade og blev sygemeldt. 1995: Mens sagen verserer søger Mortensen pension, får afslag, bliver siden raskmeldt og søger siden efterløn gennem sit fagforbund SiD-Frederikshavn. September 1997: Bent Bøge Mortensen indsendte efterlønsansøgning via SiD, men han manglede en vis lønindtægt, for at kunne opnå højeste efterlønssats. Vestre Landsret mener, at SiD-Frederikshavn burde have vidst dette - og grebet ind. Resultatet blev, at Bent Bøge Mortensen ikke fik den højeste efterlønssats. 20. februar 2001: SiD-Frederikshavn vinder sagen om efterlønnen, der blev væk, over Bent Bøge Mortensen i Byretten i Frederikshavn. 14. maj 2002: SiD-Frederikshavn taber ankesagen i Landsretten i Viborg, der finder, at SiD-Frederikshavn skal betale differencen mellem den udbetalte efterløn og dén efterløn, Bent Bøge Mortensen faktisk skulle have haft. 4. juli: Via advokatfirmaet Bjørst i København søger SiD Procecbevillingsnævnet om at få lov at forelægge sagen for Højesteret, idet SiD mener, erstatningssagen rejser flere principielle spørgsmål. 30. august: SiD tilbyder at dække Bent Bøge Mortensen omkostninger ved Højesteret.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...