SiD-samarbejde om a-kasse

Drøftelser mellem SiD-afdelingerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby

FREDERIKSHAVN:SiD-afdelingerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby har indledt drøftelser om en fælles a-kasse. Faldende medlemstal på grund af aldersfordelingen blandt medlemmerne og en beskæftigelsessituation, der ikke giver forventning om et tilsvarende antal nye medlemmer, er baggrunden herfor, oplyste formanden for SiD i Frederikshavn, Bent Christensen, på den nylige generalforsamling i afdelingen. Drøftelserne er resulteret i et udvalgsarbejde, hvor økonomi, drift og juridiske problemstillinger kulegraves forud for en forventet indstilling i april. Er der herefter enighed i afdelingerne, bliver forslaget til fælles a-kasse fremlagt på en generalforsamling i hver af afdelingerne. SiD i Frederikshavn har siden 1999 haft en jævn tilbagegang af medlemmer på grund af de mange afskedigelser på værftsområdet samt overflytninger til andre forbund, især Nærings- og Nydelsesmiddel Forbundet i Sæby som følge af ansættelse på slagteriet. Ved årsskiftet 2003 havde afdelingen 2035 medlemmer mod 2168 fire år tidligere. Værftsnedturen Den seneste værftsnedlukning af Ørskov har minimeret antallet af værftsbeskæftigede SiD'ere lokalt fra ca. 80 til nu 34 i det nye Orskov Yard. Også beskæftigelsen af SiD'ere hos værftsunderleverandørerne blev ramt. - Dertil kommer hjemsendelser på grund af vejrlig, sæsonafskedigelser og en stor stigning i arbejdsfordelingsordninger indenfor næsten alle brancher og ikke mindst i de små virksomheder med tre-fem ansatte, påpegede Bent Christensen. Aktuelt har afdelingen godt 300 ledige. Antallet af faglige sager med manglende betaling af løn, sygedagpenge, feriepenge og pension samt på forsikringsområdet har bevirket, at afdelingen i det forløbne år har inddrevet knap 2,1 mio. kr. I sin beretning om den faglige/politiske situation var der mange knubbede ord til den siddende borgerlige regering og dens mange angreb på fagbevægelsen. - Det gælder den øgede brugerbetaling for arbejdsmarkeds- og voksenuddannelserne, som især de svageste på arbejdsmarkedet har gjort brug af, nedskæringen i Arbejdstilsynets bemanding og forbuddet mod eksklusivbestemmelser, nævnte Bent Christensen bl.a.. Formanden blev genvalgt, og til bestyrelsen nyvalgtes fra Industrigruppen Kenneth Sørensen, Martin, og Bent Hvitved, Alpha Diesel Service, i stedet for Tonny Andersen, Ørskov/Orskov, og Torben Munk Madsen, Alpha Diesel. Fra BOS Gruppen afgik Niels Balzer Nielsen, Flådestationen, og han blev erstattet af Kim Hestvang, Posthuset. Øvrige valg var genvalg.