Overenskomster

SiD-sejr i slaget om kirkegården

Medlemmer og fagforening styrket ud af kampen for en overenskomst, mener gravermedhjælpernes lokale formand

NØRRESUNDBY: - Ingen vil slippe godt fra at rejse tvivl om værdien af fagforeninger eller kontingentkronerne over for de medlemmer, der har været med i kirkegårdskonflikten. Kampen for en overenskomst for gravermedhjælperne har demonstreret et virkeligt godt sammenhold blandt vore medlemmer. Solidariteten har bestået sin prøve. Man fornemmer sejrens sødme fra en veloplagt Niels Ravn, 56 år og gennem næsten 25 år formand for omkring 400 SiD-medlemmer inden for de grønne fag i Aalborg. Han var telefonisk med på sidelinien, da SiD's forhandlere natten til i går efter godt tre måneders konflikt sikrede sig Personalestyrelsens underskrift på en overenskomst for landets 700-800 gravermedhjælpere ved landsbykirkegården. - Både for fagforeningen og for vore medlemmer har det været en utroligt lærerig konflikt, som vi helt klart kommer styrket ud af. Samtidig er overenskomsten jo udtryk for en politisk sejr over en regering, der har som erklæret mål at ville stække vores indflydelse og nærmest har indledt et korstog mod fagforeningerne, siger Niels Ravn. Han havde ikke drømt om, at konflikten ville blive så langvarig, da han i starten af oktober varslede konflikt på en halv snes landsbykirkegårde omkring Aalborg. Et opklaringsarbejde i foråret 2002 havde afdækket lønforskelle på op til 30.000 kr. mellem medlemmer på de overenskomstdækkede bykirkegårde og ansatte ved kirkerne ude på landet. - I LO og STK - de statsansattes kartel - vurderede man, at der kun skulle rasles lidt med sablerne for at få en overenskomst i hus. Men det stod hurtigt klart, at der havde de forregnet sig, for i Personalestyrelsen under Venstre-manden Thor Pedersens finansministerium var man nærmest parat til et ideologisk opgør omkring vores ret til at kræve overenskomst, mindes Niels Ravn, som tilbage i 1970erne i et halvt års tid selv var ansat ved Almen Kirkegård i Aalborg - med overenskomst. Forud var det nøje overvejet, hvad man risikerede ved at sende medlemmer på et så følsomt område som kirkegårdene ud i konflikt. - Det er aldrig sjovt at sende folk ud i konflikt, og man kunne jo frygte hvadsomhelst i lyset af den hetz, regeringen har skabt. Heldigvis viste det sig hurtigt, at stemningen var med os. Generelt opfatter folk overenskomster som lidt i retning af en grundlovssikret rettighed, og derfor har vi næsten udelukkende mødt stor forståelse for vores situation i omgivelserne, vurderer formanden for Aalborg-gartnerne, der i dag hedder GLS-gruppen - gartneri/landbrug/skovbrug - under SiD Anlæg og Byg. Niels Ravn henviser til, at SiD under strejken på landsbykirkegårdene har benyttet sig af sympatikonflikter blandt de øvrige kirkegårdsansatte som et af våbnene, og netop sympatikonflikter har arbejdsminister Claus Hjort Frederiksen (V) udtrykt ønske om at afskaffe. - Nu har vi vist, at vi er i stand til at køre en konflikt igennem på en sober måde, men uden mulighed sympatistrejker kunne det hele måske have trukket ud i det uendelige, påpeger Niels Ravn. Han glæder sig også over den opbakning gravermedhjælperne har fået fra mange sider i samfundet, herunder ikke mindst det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), som ifølge Niels Ravn har udført en stor indsats på Christiansborg.