Sidst ind - først ud i ældreplejen

Fire ansatte i sundhedsafdelingen får en fyreseddel

HOBRO:Socialchef i Hobro Kommune Mads Gammelmark forhandler i øjeblikket med bl. a. sygeplejerskernes fagforening for at få udmøntet politikernes beslutning om at spare 10 stillinger på ældreområdet. Socialchefen forventer, at det bliver nødvendigt at skride til fyring af fire ansatte i alt i hele ældreområdet i Hobro Kommune. Afskedigelserne sker efter princippet sidst ind, først ud. Kommunen forsøger at gennemføre besparelsen så lempeligt som muligt ved f. eks. at undlade at forlænge vikariater. Det kan ikke lade sig gøre for gruppen af hjemmesygeplejersker. De bliver hårdt ramt, fordi der ikke er særlig stor udskiftning i gruppen. - Når vi ser på, hvem der skal afskediges, tager vi dem, der er kommet sidst ind, hvis dem, der har stor anciennitet, har kompetencen. Og det har jeg indtryk af, de er. De er dygtige og fagligt velfunderede, siger Mads Gammelmark om hjemmesygeplejerskerne. Mads Gammelmark er for så vidt enig med hjemmesygeplejerskernes tillidskvinde Hanne Lundsgaard, der her i avisen 30. marts var citeret for at sige, at hendes kolleger løber stærkt nok i forvejen. - Jeg er enig i, at folk løber hurtigt rundt, men man skal ikke forestille sig, at personalet fortsat skal løbe rundt i samme mønster. Der skal findes nogle genveje, siger Mads Gammelmark. Socialchefen vil dog ikke udtale sig om, hvilke arbejdsopgaver han forestiller sig, de ansatte ikke skal løse fremover, når der er 10 færre stillinger i ældreområdet. - Vi skal have en tæt drøftelse om arbejdsopgaver og forventninger. Vi kigger på mødetider og vagtbelastning, og målet er at fastholde kvaliteten, siger Mads Gammelmark. Socialchefen lægger op til, at en del af hjemmesygeplejerskernes opgaver overtages af social- og sundhedsassistenterne. Der er med andre ord opblødning på vej i faggrænserne i Hobro Kommunes ældrepleje. - Flere af vores social- og sundhedsassistenter har fået et kompetenceløft, og det skal udnyttes. Vi skal have fundet ud af, hvilke arbejdsopgaver, der skal ligge hos hvilken faggruppe fremover. Gammelmark understreger, at det altså ikke kom som et lyn fra en klar himmel for de ansatte, at kommunen vil fyre folk. Det orienterede Gammelmark om for en måned siden på et personalemøde.