Skagen

Sidste 40 års jubilæum på Kappelborgskolen

SKAGEN:Lørdag den 18. maj holdt en klasse 40-års jubilæum-fest for at genopfriske tiden, da de forlod Kappelborgskolen. Det var lidt vemodigt, for det var nok det sidste jubilæum på den dejlige gamle skole. Allerede klokken 12 mødtes de gamle elever til frokost hos en af klassekammeraterne. Oprindelig var der 16 elever i klassen, deraf fem drenge, men desværre er tre af disse døde. En af drengene havde man ikke fundet frem til, men ellers kom alle, både fra USA, Canada , Sverige og hele Danmark. Klokken 15 mødtes allemed to af de gamle lærere på Kappelborgskolen, nemlig klasselærer Knud Olesen og engelsklærer Vagn Predbjørn Jensen. Skolens sidste inspektør Birthe Borum stod for en nostalgisk rundvisning på den gamle skole. Klokken 18 var der middag, og her var der lejlighed til at høre, hvad de forskellige foretager sig i dag samt til at opfriske gamle minder.